Filtrovat: Vše Dokončené Volné

Přidat člověka

Jilemnický skaut a vojenský pilot. V roce 1939 odchází bojovat do Polska. Po započetí války je při pokusu o přechod do Francie zatčen NKVD a poslán do sovětského gulagu, kde umírá.
Příběh dokončen
Student a skaut z Roudnice nad Labem. Zatčen v souvislosti s heydrichiádou. Zemřel v Malé pevnosti v Terezíně.
Příběh dokončen
Vedoucí vlčat v Litovli, zatčen pro ilegální činnost. Z Pankráce poslán do Mauthausenu, kde zvolil smrt elektrickým proudem v ostnatých drátech.
Příběh dokončen
Havlíčkobrodský skaut, československý letec, příslušník 312. a 313. čs. stíhací perutě RAF. Zahynul nešťastnou náhodou při návratu ze cvičného bombardování.
Příběh dokončen
Skaut plzeňského 2. oddílu "Stopa" v letech 1935-1939, rádce družiny Lišek. Zahynul v koncentračním táboře Auschwitz/Osvětim z důvodu rasové nenávisti.
Příběh dokončen
Náčelník čs. Obce Junáků volnosti a místonáčelník Junáka. Jako ředitel tiskárny nakladatelství Melantrich se Antonín Mádl účastnil vydávání ilegálního časopisu "V boj" a byl začleněn do odboje v Obraně národa. Zatčen 26. 8. 1940, vězněn na různých místech, utýrán zemřel v gestapácké věznici na Mírově.
Příběh dokončen
Plzeňský skaut, jeden z nejaktivnějších členů úderného oddílu odbojové organizace Jestřáb. Organizoval odboj, prováděl sabotáže. Zatčen, odsouzen a popraven v Praze na Pankráci.
Příběh dokončen
Docent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a pražský skaut. Bez soudu popraven Němci v Ruzyni ráno dne 17. listopadu 1939 v rámci akce proti studentům v protektorátu Čechy a Morava.
Příběh dokončen
Brněnský skaut, navigátor posádky Františka Fanty bombardovacího letounu Wellington u 27. operační výcvikové jednotky ve Velké Británii. Celá posádka zahynula při cvičném nočním orientačním letu v roce 1942.
Příběh dokončen
Petr Müller se v roce 1937 stal skautským vůdcem a vybudoval nádherné tábořiště ve Smolenském údolí. Za války se zapojil do odbojové skupiny. Podporovali partyzány a vyvíjeli další odbojovou činnost. Dne 10. 11. 1943 byl na udání zatčen gestapem. Vězněn v Kounicových kolejích v Brně a poté převezen do Vratislavy. Tam byl ve 27 letech popraven stětím.
Příběh dokončen
Jeden ze zakladatelů skautingu v Letovicích. Během 2. světové války člen odbojové skupiny BERGER operující na Boskovicku. Byl popraven za odbojovou činnost.
Příběh dokončen
Student hudební školy, ostravský skaut. Člen Odboje slezských junáků popraven zastřelením, koncem dubna 1945 v Polském Těšíně.
Příběh dokončen
Mladý, sotva odrostlý absolvent vyšší průmyslovky v Ostravě, člen 3. oddílu skautů ve Vítkovicích, sokol, v období protektorátu nuceně nasazený a jeden z nejmladších členů odbojové skupiny Vladimíra Čermáka, známé jako Odboj slezských skautů (junáků), působící v Ostravě a blízkém okolí. Zahynul spolu s dalšími sedmnácti členy skupiny v závěru 2. světové války, kdy byl popraven z libovůle ostravského gestapa v Cieszyně (Polském Těšíně). Držitel…
Příběh dokončen
Rudolf Olšovský ml. byl skautem duší i tělem. Zakládal kmen Junáků volnosti v Suchdole nad Odrou - odkud také pocházel. Za odbojovou činnost (tisk a šíření letáků) byl zatčen, odsouzen a popraven.
Příběh dokončen
Táborský skaut - rover, rádce družiny 1. oddílu. V roce 1940 zatčen Gestapem pro přechovávání zbraně. Vězněn, za Heydrichiády odsouzen k trestu smrti a v Drážďanech popraven.
Příběh dokončen
Před válkou vedl oddíl katolických skautů v Břeclavi. Po záboru Břeclavi se odstěhoval do Velehradu, kde ukrýval parašutistu. Při přepadení gestapem se partyzán zastřelil a František Pěček s manželkou požili jed.
Příběh dokončen
Pražský skaut. Za války odveden na práci do Německa. Padl v Krči na konci druhé světové války.
Příběh dokončen
Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Inspirace a užitečné odkazy

Kam pro informace?

Kromě samotných informací z muzeí a archívů, nebo oddílových kronik a almanachů, které najdeš na středisku, můžete ke svému bádání využít nejen vyhledavače jako Google, ale i některé z následujících stránek:

Databáze Vojenského historického archívu, který shromažďuje údaje o padlých vojácích a legionářích – www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

Seznamy pietních míst Spolku pro vojenská pietní místa – www.vets.cz/vyhledavani

Databáze obětí Holocaustu – www.holocaust.cz/databaze-obeti

Jak připomenout skautské Hrdiny?

Kromě zpracování příběhu Hrdinů na našich internetových stránkách je záslužné připomenut jejich osudy i jiným způsobem v místě bydliště, života či skonu. Nabízíme vám náměty jak na to:

Doplňte jména padlých na pomník

Téměř každé město či vesnice má pomník padlých za 2. světové války, kde jsou většinou uvedeny jména obětí, pokud tam vašeho hrdinu nenajdete, jednejte s obecním úřadem o doplnění jména.

Připomeňte, že se jednalo o skauta

Již dnes má mnoho hrdinů své samostatné pomníčky či pamětní desky, ale není na nich uvedeno, že šlo o skauty. Zkuste se domluvit na doplnění lilií nebo v jednodušší verzi umístěním třeba malého kamene se symbolem skautingu, jak ho vidíte na snímku říčanských skautů.

ricansti-skauti

 

Připomeňte události a místa, kde se vše odehrálo

Pokud žádná připomínka na místě neexistuje, máte možnost ji vytvořit. Od pamětní desky ve městě, která je náročnější na jednání s úřady a majiteli místa, přes jednodušeji zřízené mohyly či dřevěné desky v krajině, například v místech tábora, kam skauti jezdili, či kde skládali slib, jako na snímku skautů z Prahy Dejvice.

skauti-dejvice

Zajímavou možností jsou takzvané Kameny zmizelých, používané v posledních letech především k označení míst, odkud šli lidé na smrt do koncentračních táborů. Více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine.

Připomeňte osudy Hrdinů v oddíle, či středisku

Neměli bychom také zapomenout seznámit s osudem Hrdiny další členy střediska, ať už prostřednictvím nástěnky umístěné ve společných prostorách klubovny či jiným zajímavým způsobem, jako je vzpomínková akce u příležitosti data úmrtí, odchodu do transportu apod., střediskový výlet po stopách Hrdiny, nebo uspořádání memoriálu Vámi zpracovaný příběh Hrdiny můžete také nasdílet na váš střediskový web, poskytnout městskému úřadu k uveřejnění v místních novinách, knihovně, muzeu či vyvěsit na střediskové nástěnky

Budeme rádi, pokud vaše aktivity zaznamenáte i po ukončení soutěže do profilu Hrdiny, aby byly inspirací ostatním.

Hrdinové v otázkách a odpovědích

Co je to výzva Hrdinové války?

Během druhé světové války položilo své životy více než 700 skautů a skautek. S přibývajícími léty od konce války nejenže mnohé informace zůstávají stále zaváty časem, ale pomalu přicházíme i o možnost hovořit o těchto událostech s těmi, kteří je sami zažili. Skautský institut se proto rozhodl vyhlásit výzvu Hrdinové války a zmapovat málo i více známé osudy skautů za druhé světové války, zachovat památku těch, kteří jsou oběti bojů, mučení, koncentračních táborů, ale i nehod či nešťastných náhod.

Můžu projekt podpořit jinak než vlastním bádáním?

Projekt Hrdinové války založil a zajišťuje Skautský institut. Jeho činnost je závislá na podpoře malých dárců. Jestli se Vám tato výzva a další činnost Skautského institutu zamlouvá, budeme moc rádi za drobný měsíční příspěvek v rámci Klubu podporovatelů. Detaily a další formy podpory najdete na webu Skautského institutu.

Máme se zapojit jako celý oddíl, nebo družina? Je možné se zapojit i jako roveři, či jako jednotlivec?

Je to na vás, soutěž je určena pro družiny i oddíly skautů a skautek, roverské kmeny a oldskauty. Vítáni jsou i jednotliví badatelé! Pokud se chce zúčastnit více družin z oddílu, je fajn najít si více Hrdinů, ať každá zpracuje jednoho.

Jak na to?

Se svým oddílem, kmenem, nebo sám si vyber skauta, jehož příběh by jsi chtěl pomoci vybádat. Padlé Hrdiny můžete vyhledávat několika způsoby. Buď se na mapě podívat, zda ve vašem okolí některý z nám známých skautů nezahynul, nebo můžete zkusit vyhledat v seznamu skauty, kteří se ve vašem okolí narodili a žili a jejich příběh zpracovat. Pozor, mapa zobrazuje pouze místa, o nichž víme, kde skauti zemřeli! Pokud nevíme, kde skaut zemřel, na mapě ho nenajdete a musíte hledat pouze ve jmenném seznamu podle místa jeho narození.

Jak zjistím, co vše je již o Hrdinovi známo?

Veškeré informace, které se nám podařilo o skautovi zjistit, naleznete uvedené v krátkém medailonku, který je uveden ve jmenném seznamu. Ve většině případů se jedná o jméno (případně i přezdívku), datum narození a úmrtí a místo narození. Dále jsme se snažili uvést i krátký popis událostí a místa úmrtí Hrdiny, pokud nám jsou známy. U některých padlých skautů máme k dispozici i fotografie.

Padlého skauta již máme vybraného, co teď?

Pokud nikdo příběh Hrdiny ještě nezpracovává, můžeš se na jeho profilu přihlásit k jeho zpracování skrze zadání kontaktního emailu. Následně od nás dostaneš přístup k badatelskému deníku, kde najdeš nejen inspiraci, kde hledat informace a dokumentaci o skautovi, kam se jít podívat, nebo s kým mluvit o padlém. Detaily o skautově životě, místech s ním spojených, fotografie, či vyprávění pamětníků pak nahraješ do online profilu padlého.

Chtěli bychom zpracovat více Hrdinů, můžeme?

Určitě ano, někdy je to přímo vhodné, když v jedné situaci zemřelo více skautů. Například jako židovské rodiny umučené v koncentračních táborech nebo skauti z jednoho místa, kteří společně bojovali za květnového povstání.

Co máme dělat, pokud víme, nebo jsme narazili na skauta Hrdinu, který není v seznamu?

Pošli nám o něm na email hrdinove@skautskyinstitut.cz informace a my mu vytvoříme základní profil, který pak budete moci doplňovat. Může se také stát, že naopak zjistíte, že námi uváděný Hrdina skaut nebyl, i tuto informaci nám pošlete.

Podařilo se nám získat zajímavý dokument a fotografie o Hrdinovi, můžeme je uveřejnit?

Pokud chcete s jakýmikoliv dokumenty, fotografiemi, či nahrávkami, které nejsou vaše seznámit i ostatní na webovém profilu Hrdiny, musíte mít souhlas vlastníka (muzea, archívu, nebo pamětníka). Muzea i archívy často mívají své vlastní formuláře, poptej se po nich.

Pokud se jedná o nahrávku, kterou jste pořídili vy, nezapomeňte uvést, kdo nahrávku natočil, kdy a kde. Pokud budete chtít nahrát video s pamětníkem, zeptejte se ho na svolení nahrávku uveřejnit. Formulář se souhlasem najdete zde. Formulář pak nezapomeňte poslat na hrdinove@skautskyinstitut.cz pro uchování.

V případě, že budete využívat informací z tiskových materiálů, nezapomeňte uvést zdroj (autor, název publikace, místo vydání publikace, nakladatele, rok vydání, celkový počet stran, stránky s použitými informacemi).

I přes všechno úsilí se nám nepodařilo o Hrdinovi nic zjistit. Co máme pak dělat?

Někdy se to opravdu může stát, 70 let je přeci jen dlouhá doba. Pokud budete takto bezradní, napište nám na email hrdinove@skautskyinstitut.cz a zkusíme vám pomoci.

Podařilo se nám zrekonstruovat život našeho vybraného Hrdiny. Co teď?

Veškeré informace, které se vám podařilo zjistit, nahrajte do online profilu Hrdiny. Editační link pro úpravu profilu vám byl zaslán na email, který jste zadali při výběru Hrdiny. Pokud link nemůžete najít, napište nám na email. Každý člen vaší badatelské skupiny od nás pak za splnění výzvy dostane nášivku Hrdinů války!

Odkud pocházejí informace uvedené u Hrdinů na těchto stránkách?

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné. I ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
Padevět, Jiří. Krvavé finále.
a dalších.