Litovelský vedoucí vlčat, obviněný z vyzvědačství, za které byl popraven zastřelením.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Ctirad Šneberk se narodil 15. prosince 1922 v Pardubicích. Rodina byla nucena s největší pravděpodobností se přestěhovat do Litovle či jeho okolí neb Ctirad studoval na místním gymnáziu. 

V červenci 1940 byl zatčen pro nedovolené překročení hranic, uvězněn v Brně a koncem listopadu propuštěn.

Potom je podruhé zatčen, a to 28. května 1941 v Ostravě. Odtud vede stopa znova do Brna, kde je v nechvalně známých Kounicových sadech 4. října 1941 zastřelen pro vyzvědačství, podáváním vojenských zpráv a pro organizaci komunistické skupiny. Bylo to v období nástupu Reinharda Heydricha do funkce říšského protektora a jeho vyhlášení prvního stanného práva, kdy se bez jakékoliv kontroly  prováděly popravy německým stanným soudem.

Je tu jistá spojitost se skautem Jindřichem Festem.


Pamětní místa

Uveden na pamětní desce na Náměstí Přemysla Otakara v Litovli


Skautský život


Vedoucí oddílu vlčat do roku 1940.


Dokumentace

Zdroj: Robert Najman, Lubomír Šik

Pamětní deska v Litovli. Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1498-litovel/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%20P%C5%99emysla%20Otakara/

Autoři

Příběh dal dohromady Lukáš Kyselý - Kapsa, Robert Najman, Lubomír Šik; leden - červen 2018

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.