Působil ve znojemském skautském oddíle. Roku 1945 odvlečen gestapem a když nepromluvil by dne 21. dubna popraven v Brně Medlánkách.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

- Narodil se ve Znojmě dne 20. 5. 1917.

- Ve Znojmě působil jako pěší skaut.

- V roce 1938 se přestěhovali ze Znojma do Velkého Meziříčí

- O rok později  byl poslán na nucené práce do Německa, strávil tři roky v Norimberku.

 - Tam byl také zatčen a tři čtvrtě roku vězněn za přechovávání protiněmeckých letáků.

-  V roce 1943 se rozšířila zvěst, že při bombardování zahynul. Za krátkou dobu se však objevil u rodičů.

- Byl silně nemocen, trpěl krvácením do žaludku, zapříčiněném týráním v německém vězení. 

-  Po uzdravení se zdržoval se na různých místech, aby unikl německým pracovním úřadům. 

- Nakonec byl, ale v Brně dne 19. dubna zatčen a druhého dne postaven před stanný soud   a nazítří popraven na střelnici v Brně-Medlánkách za přechovávání zbraní.

- Dne 31.11. 1945 se konal společný pohřeb všech popravených (celkem 14).

Zdroje: 

pamětník, encyklopedie.brna.cz , LÁTOVÁ, Milada. Oldskauti a trempové v Podyjí: Alois Zelený,  Znojemské listy. Roč. 4, č. 44 (18.11.1995), s. 4


Pamětní místa

Pamětní deska všech popravených se nachází na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96, skup. 56 a, hrob č. 64

Pamětní deska všech popravených je na zřícenině Nového Hrádku.


Skautský život

Znojmo - Pěší skaut - 1. oddíl

- Jeho funkce ve skautském oddíle byla zřejmě rádce.

- Chodil do prvního smíšeného oddílu Junák Znojmo.

- Jezdili se setkávat do trampské osady Aljaška v Novém Hrádku.

Zdroje: 

pamětník, znoj-tyden.cz/_old/printart.php?id=6212


Více o osobě Hrdiny

- Národnost: česká

- Státní příslušnost: Rakousko-Uhersko, ČSR

- Poslední místo bydliště: Brno-Černovice, Schillerova 46

- Zaměstnání: prodavač

- Odborné a zájmové organizace: Skaut

Zdroje: 

encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4915


Dokumentace

Chata v osadě Aljaška (autor: zřejmě Junák Znojmo)

Portrét Aloise Zeleného (autor: LÁTOVÁ, Milada. Oldskauti a trempové v Podyjí: Alois Zelený)

Bývalý dům v Brně - Černovice, Schillerova 46 (autor: Mapy Google)

Moment kdy se v roce 1986 na chvíli otevřela železná brána. (autor: Junák Znojmo)

Výprava k památníku v roce 2017 (autor: Junák Znojmo)

Oldskauti na Hrádku 2017 (autor: Junák Znojmo)

Starší fotka z osady Aljaška (autor: neznámý, možná Junák Znojmo)

Opět starší fotka z osady Aljaška (autor: neznámý, možná Junák Znojmo)

Pamětní deska v roce 2017 (autor: Junák Znojmo)

Bližší pohled na desku (autor: Junák Znojmo)

Pamětní deska na hřbitově v Brně (autor: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4915)

Autoři

Příběh dal dohromady Radim Matoušek , jmenovitě:
Radim Matoušek

září - říjen 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.