Skautský vůdce z Třeboně, příslušník Vládního vojska, odbojový pracovník. Velitel obrany pražského rozhlasu, kde byl smrtelně zraněn a na následky zemřel.

Příběh hrdiny

Obránce pražského rozhlasu z květnového povstání roku 1945 se narodil a vyrůstal v Třeboni. Zde roku 1926 maturoval na gymnáziu a také chodil do Junáka. V jihočeském městě před rokem 1930 působil i jako vedoucí skautského oddílu.

Po střední škole pokračoval ve studiu práv. Slibnou kariéru ukončil až nástup na povinnou vojenskou službu roku 1928. Během výcviku se J. Záruba rozhodl pro budoucí dráhu profesionálního vojáka. Sloužil na nejrůznějších místech a v nejrůznějších funkcích. Ve vojenské uniformě jej zastihla i okupace 15. března 1939. Na rozdíl od mnoha svých kolegů neodešel bojovat do zahraničí, ale stává se příslušníkem tzv. Vládního vojska, tedy armády protektorátu Čechy a Morava.

Podle dostupných zdrojů byl i přesto ve spojení s odbojem minimálně od roku 1942. Ozbrojených akcí za osvobození Československa se zúčastnil 5. května 1945, kdy jako jeden z prvních aktivně zasáhl do povstaleckých operací u budovy pražského rozhlasu. Po kapitulaci německé posádky organizoval obranu okolí, stavbu barikád atd. Dne 8. května utrpěl dvojitý průstřel plic a krku. I přes poskytnutou lékařkou péči těžkým zraněním podlehl o dva dny později.

Zdroje:

STEHLÍK, Eduard – LACH, Ivan. Vlast a čest byly jim dražší nežli život. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2000.

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha: Ministerstvo obrany ČR-AVIS, 2005.

Odkazy:

Jaroslav Záruba na wikipedii


Pamětní místa

Pamětní deska Obětem 2. světové války v Balbínově ulici 207/18 v Praze 2.

Pomník Obětem 2. světové války v areálu Ministerstva Obrany, Tychonova, Praha 6

(www.vets.cz)


Vyznamenání a ocenění

  • Junácký kříž „Za vlast 1939–45“ zlatý stupeň

    Kříž obrany státu ministra obrany České republiky


Skautský život

Vůdce oddílu skautů Třeboň


Dokumentace

Dekret vyznamenání Junácký kříž „Za vlast 1939–45“ zlatý stupeň (Archiv Junáka, Skautský institut)

Vyznamenání Junácký kříž „Za vlast 1939–45“ zlatý stupeň (Archiv Junáka, Skautský institut)

Autoři

Příběh dal dohromady Petr Tvrdý únor 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.