Plzeňský skaut. Za mobilizace se ihned přihlásil na letiště v Přibyslavi a odešel se svými "bratry" Šindelářem a Pavlíkem bojovat do zahraničí. Rotný čsl. zahraničního letectva se stal jako letec RAF obětí leteckého neštěstí.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Roku 1930 vstoupil do skauta, a to do 5. oddílu junáka v Plzni. Vychodil měšťanskou školu v Plzni, v Doubravce. Vyrůstal bez rodiny, jako úplný sirotek, dětství zvládal dobře, ale chyběl mu v životě pravý význam kamarádství a bratrství. Přesně proto se stal skautem. S oblibou se věnoval letectví, v roce 1936 složil pilotní zkoušku pro turistická letadla. Za mobilizace se hned dobrovolně přihlásil na letiště v Přibyslavi

Roku 1939, když byla v Československu mobilizace, se tajně loučil s Doubravkou. Odhodlaně řekl: “Republiko, národe československý, vezmi naše síly, třeba i životy- ať Republika i národ československý může býti osvobozen."

Odešel do Polska bojovat jako letec, posléze do Francie a nakonec do řad RAF v Anglii, kde zahynul při cvičném letu. Pohřben v Brookwood u Londýna.


Pamětní místa

Pamětní deska ve skautském středisku 5. květen

Pamětní deska u Habrmannova parku v Plzni.

Také každý rok skautské středisko 5. květen pořádá skautský memoriál (závody) na počest Záleského, Pavlíka a Šindeláře.


Vyznamenání a ocenění


Skautský život

člen 5. odd. Junáka v Plzni - Doubravce


Dokumentace

Fotografie všech tří kamarádů - Pavlík, Šindelář, Záleský. (zdroj: V. Nosek)

Skauti 5. odd. SJS RČS na společném tablu, A. Z. označený. (zdroj: M. Sladký)

Pamětní deska ve skautském středisku 5. květen.

Autoři

Příběh dal dohromady Matěj Haták, duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.