Skaut z Bystřice nad Pernštejnem. Po útěku z Protektorátu příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii. Vycvičen jako parašutista a zařazen do skupiny BRONSE. Těžce zraněn při sestřelení letounu s paraskupinou, vyslýchán německými bezpečnostními složkami. Zraněním podlehl 23. března 1943.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Mládí a útěk

Jeden z nejmladších vojáků československé zahraniční armády za druhé světové války pocházel z Bystřice nad Pernštejnem. Zde otec F. Vrbky, bývalý italský legionář, pracoval jako úředník finanční správy. Mladý František byl nadšený sportovec, hodně lyžoval, chodil do skauta a do Sokola. Obecnou i měšťanskou školu absolvoval v Bystřici a poté nastoupil na reálné gymnázium do Nového Města na Moravě. Otec ale následně změnil místo svého zaměstnání a mladý František se musel stěhovat do Prostějova, kde následně chodil i na gymnázium.

Po okupaci zbytku Československa nacistickým Německem se o Vánocích roku 1939 pokusil o svůj první přechod hranic. Měl patnáct let a maturitu daleko před sebou... Jeho cílem bylo dostat se přes Slovensko a Maďarsko až do Jugoslávie a poté k našemu zahraničnímu vojsku. Na území jižního slovenského souseda ho čekalo několikeré zadržení, věznění a návrat zpět na hranici. František Vrbka se ale nevzdal a až pátý pokus se podařil.

Dělostřelcem ve Francii a výsadkářem ve Velké Británii

Následně se lodí dostal do Francie, kde se zařadil do československé dělostřelecké jednotky. Setkal se zde s přítelem Bohumírem Martínkem, který jej bude doprovázet téměř do konce života. V dopise rodičům líčil Vrbka setkání se starým známým bez obalu: „Na žádost poručíka Martínka byl jsem přidělen děl. pluku 1, ke 3. baterii [...] Poznal jsem Bohouše až tehdy, když se na mne ptal. Poznat mne také nemohl. Kdo by se mu také divil. Viděl před sebou roztrhaného, hubeného, zarostlého Fandu v jedné špinavé a zvašivené košili, bez spodků a punčoch. Zhubl jsem za tu dobu o 16 kg. Teď si snad dovedete představit, jak jsem vypadal a co jsem zkusil. Odvedl mne nejdříve do města, koupil mi dobrou kávu a dal mi najíst. Zařídil, abych se brzo dostal k baterii.“

Země galského kohouta se však vojensky rychle hroutila a ústup byl nevyhnutelný. A tak se v červenci 1940 ocitá bystřický rodák ve Velké Británii. Kromě tvrdého výcviku na něj čekala i maturitní zkouška, kterou úspěšně složil v roce 1941.

Od srpna 1942 náležel do početního stavu našich parašutistických jednotek. Absolvoval celou řadu kurzů s jasným cílem připravit se na budoucí vysazení do Protektorátu. Vrbkova para skupina nesla název BRONSE a kromě něho se skládala z Bohumíra Martínka a radiotelegrafisty Antonína Kubce. Mezi jednotlivými členy ale nepanovaly dobré mezilidské vztahy a přípravu komplikovala i Martínkova hospitalizace. Vrbkovi napsal: „Tělesně se ale cítím lépe, nejsem tak unaven. Na každý pád už se na léčení vyseru. Už mám toho až po krk. Nechci , aby se na mne někdo díval, že snad uhýbám.“

Osudný let

Na výsadek do Protektorátu nesl muže stroj Halifax, který však v noci ze 14. na 15. března 1943 nedosáhl cíle své cesty. U Neubiberg v Perlach nedaleko Mnichova byl zasažen palbou protiletadlového dělostřelectva a zřítil se k zemi. I přes následnou expozi a požár se dvěma členům posádky podařilo přežít. Jednalo se o palubního mechanika Malcolma Johna Hudsona a právě Františka Vrbku.

Mladý výsadkář měl těžké popáleniny a rychle byl převezen do mnichovské nemocnice. Záhy bylo z materiálů nalezených u letounu zjištěno, že posádka měla plnit zvláštní úkoly na území bývalého Československa. Německé bezpečnostní orgány byly v pohotovosti a začaly Vrbku po probrání se z bezvědomí vyslýchat. Jeho stav byl ale velmi vážný. Nic konkrétního neprozradil a ani přivolaný známý provokatér Karel Čurda nemohl situaci změnit. František Vrbka po nuceném převozu do Prahy 23. března 1943 zemřel.

Odkazy

Informace o Františku Vrbkovi

Zdroje

ČERNÝ, Karel. Nejmladší parašutista: operace Bronze. Žďár nad Sázavou 2005.

REICHL, Martin - ČVANČARA, Jaroslav. Cesty osudu. 1. vyd. Cheb: Svět křídel, 2004.

MIKULKA, Jiří. Formování výsadkové skupiny BRONSE v letech 1942-1943 ve světle korespondence jejich členů Bohumíra Martínka a Františka Vrbky. Časopis Matice moravské, 1995, 114(1), s. 81-89.


Pamětní místa

Pamětní deska obětem druhé světové války umístěná na budově městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem.

Pamětní deska obětem druhé světové války umístěná ve vestibulu gymnázia v Prostějově.

Pomník padlých skautů v bývalé zahrádkářské kolonii v Bystřici nad Pernštějnem. Více.

Kromě Františka Vrbky nese jména Josefa Svobody, Rudolfa Vaška a Františka Tulise.


Vyznamenání a ocenění

  • 1943 - Pamětní medaile čs. zahraniční armády se štítky F - VB

    1945 - Českoslovebský válečný kříž 1939 in memoriam

    Jmenován poručíkem dělostřelectva in memoriam


Skautský život

Člen Junáka v Bystřici nad Pernštejnem


Dokumentace

Pamětní deska obětem druhé světové války umístěná na budově městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem. (www.vets.cz)

Pamětní deska obětem druhé světové války umístěná ve vestibulu gymnázia v Prostějově. (www.wets.cz)

Vrbka František, portrét. (Archiv J. Čvančary)

Autoři

Příběh dal dohromady Petr Tvrdý březen 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.