Domažlický skaut. Zatčen pro podporu osoby hledané gestapem - Jana Smudka. Popraven v Drážďanech.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Ladislav Vojtěch byl domažlický skaut žijící v Praze, který byl popraven v rámci honu na dalšího domažlického skauta Jana Smudka.

Když byl J. Smudek na útěku, policie hlídala místa, kde by se mohl ukázat. Jedním z nich bylo i bydliště Ladislava Vojtěcha (dům na Spořilově č. 395, Roztylské náměstí č. 8). K hlídání byl přizván kde kdo. Mezi ně patřil i Rudolf Folt - zaměstnán v jakési laboratoři na policejním ředitelství.

29. března o 2. hodině odpoledne nastupuje opět Folta. Má hlídat 4 hodiny než ho vystřídá další strážný. Pár minut před 6. hodinou zvoní zvonek u Vojtěchů a Ladislav se nabídne, že půjde otevřít. Ve dveřích stojí Jan Smudek.

Vteřiny letí. Dole u otevřených dveří stojí proti sobě dva v tu chvíli nejlepší kamarádi. "Honzo, zmizni, je tady fízl" - upozorňuje Smudka Ladislav Vojtěch. Načež se Smudek obrátil a "proběhl hospodářskými uličkami mezi zahradami ke Kačerovu", jak vypráví p. Novotný, který v tu dobu viděl neznámého člověka běžet uličkou"

Ladislav ani směna se nevrací a paní Vojtěchová se jde podívat, co se děje. "Láďo, co seš tak vyjukanej?" "Mami, byl tady Honza" Matka odpovídá "Bože, co se bude dít?". To slyšel Folta skrze pootevřené dveře.

Folta jde zjistit, zda tam ješt není Smudek. To je 18:05 a přichází na další směnu Čeňek Friedrich. "Byl tady Smudek" hlásil Folta. Oba ještě prohledávají místo a ptají se pí. Novákové, majitelky domu. Ta ho viděla také a slibuje, že nic neřekne. "Jsem dobrá vlastenka"

V 18:20 se objevuje před zahrádkou další tajný Müller (policejní revírní inspektor II. třídy ze IV. oddělení, který šel střídajícího kontrolovat). Müller se ptá, co je nového a Friedrich hned hlásí, že tam byl Smudek. Místo se opět kontroluje a Müller novinu ohlašuje na žurnální službu pražského policejního oddělení. Úřadník říká do telefonu "No servus, to je hezké nadělení."

Kriminální oficiant Cibulka později potvrzuje, že to měl Friedrich hlásit z upřílišněné horlivosti gestapu.

Müller odvádí Ladislava Vojtěcha a paní Vojtěchová se ptá "Přijde ten chlapec domů?" "Ale jo, my jdem jen sem na strážnici napsat protokol." Už se nevrátil. Müller dal podle otce Ladislava čestné slovo, že se to gestapu hlásit nebude. Na policejní stanici přijíždí německá kriminální i německá statní policie, která ještě bezvýsledně prohledává okolí Spořilova i vzdálenejší místa. Ladislavův otec se vrací domů večer a dozvídá se o celé akci.

Do Vánoc hlídá byt tajná tajná policie.

Jan Smudek později popírá, že na Spořilové byl.

Ladislav Vojtěch byl pro varování Jana Smudka odsouzen sondergerichtem k trestu smrti dne 30. března 1940. Otec dostává o tom zprávu ze dne 2. dubna 1940.

Elektrotechnik Ladislav Vojtěch je právoplatně odsouzen k smrti. Vůdce a říšský kancléř musí nyní rozhodnouti, zdali použije práva a milosti anebo dá spravedlnosti volnou cestu. Toto rozhodnutí ještě není učiněno. Však nyní se Vás musím dotázati podle nařízení, zdali chcete mrtvoli, v řípadě, že by vůdce nepoužil svého práva omilostnění, převzíti, a bez slavnostního obřadu pohřbíti, a zdali hodláte převzíti mrtvolu z místa rozsudku do jiného místa. Mrtvolu Vám předá policejní úřad v Drážďaněch k dispozici.

Žádám Vás, abyste se k tomu do 8. 4. 1940 vyjádřil. Neobdržíme-li do tohoto dne žádné sdělení, budu se domnívati, že si nepřejete mrtvolu převzíti.

Podepsán: dr. Ludwig; ověřeno: podpis nečitelný (snad V. Redl), justiční tajemník.

4. dubna byl Ladislav Vojtěch popraven jako první Čech v soudní budově na Münchener Platz v Drážďanech.

Zdroje:

KOLEKTIV. Život za pravdu. Domažlice: Svaz bojovníků za svobodu, jednota Domažlice, 1949.

Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1941. Praha: Laguna, 2002.


Vyznamenání a ocenění

  • Junácký kříž "Za vlast 1939-1945" - zlatý stupeň, 28. 10. 1946.


Skautský život

Člen 3. odd. Junáka v Domažlicích

Ladislav Vojtěch pocházel z 3. oddílu skautů v Domažlicích Jeho vedoucím byl br. Karel Mathes. I po té, co se odstěhoval do Prahy, dojížděl do Domažlic za svým skautským oddílem a zůstal s ním v kontaktu i za ilegality. 


Více o osobě Hrdiny

Ladislav Vojtěch byl technický úředník, který se krátce po mnichovském diktátu odstěhoval společně s rodiči do Prahy.


Dokumentace

Byt, kde bydlel Vojtěch Ladislav v Praze na Spořilově, Roztylské náměstí 395/33, Praha. (www.mapy.cz)

Dopis otci o oznámení popravy. (in Život za pravdu)

Tábor 3. oddílu junáků z Domažlic na Malé Hraštici v Brdech. Vpravo Jan Smudek s Janem Procházkou, Ladislavem Vojtěchem a Karlem Doubkem. (Archiv Jaroslava Čvančary).

Vojtěch Ladislav portrét. (Archiv J. Čvančary)

Autoři

Příběh dal dohromady VŠRK Skrypta , jmenovitě:
Karolína Černá

březen- duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.