Pracoval v odboji, zastřelen 3. 7. 1942 v Kounicových kolejích.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Bedřich Svozil se narodil na začátku roku 1899 v Příkazech. Jako skaut působil v Olomouci (kam se později s rodinou přestěhoval) v 19. oddíle Táborníků. Jako dospělý se stal účetním. Jak je již napsáno výše, za války pracoval v odboji a následně byl odsouzen k smrti a zabavení majetku pro rušení veřejného pořádku a přípravu velezrady. Dne 3. 7. 1942 byl po svém převozu do Brna v Kounicových kolejích zastřelen. 


Pamětní místa

Olomouc, 17. listopadu 1083/54 (pamětní deska)

Ostrava-Hrabině (památník)


Skautský život

Člen 19. oddílu Táborníků v Olomouci

O bližším působení Bedřicha Svozila ve skautu není známo mnoho informací. Ví se pouze, že i jako člen, i jako vedoucí působil v 19. oddíle s názvem Táborníci v Olomouci.


Dokumentace

Pamětní deska na třídě 17. listopadu v Olomouci. (zdroj: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/464-olomouc/17.%20listopadu/)

Autoři

Příběh dal dohromady Florian Chameleon Koupil únor 2018 – červen 2021

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.