František Steiner byl židovským chlapcem a skautem. Zemřel jako oběť nacistické zvůle v polské Izbice, neznámo kdy.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

František Steiner byl hrdinou. Nezahynul se zbraní v ruce, ani při vyhazování obrněného vlaku do vzduchu, ani při sabotáži v německé továrně - ale to nijak nesnižuje jeho hrdinství. Stal se obětí nejtragičtějšího konfliktu v dějinách lidstva. Stal se obětí svého původu, místa, kde se narodil, rozhodnutí, která učinil. A možná se stal také obětí skutečnosti, že byl skautem a cenil si svých blízkých, země a ideálů více, než vlastního života.

František Steiner (v oblastním archivu foneticky Šteiner) se narodil 13.11.1921 v Plzni rodičům Arnoštu a Vilmě (roz. Steinkopfové). Dle domovní přihlášky bydlel s rodiči v Nerudově ulici č. 3. Studoval na reálném Masarykově gymnáziu v Plzni (v budově dnešní Pedagogické fakulty).

Dle žádanky o cestovní pas a fotografie vypadal František Steiner takto: Střední postava, souměrná ústa se zdravými zuby, tupý nos, podlouhlý obličej bez zvláštních znamení, černé vlasy, šedomodré oči. Vyznání “mosaické” - dřívější označení pro židovskou víru. Cestovní pas mu byl vydán v květnu roku 1937.

Je zřejmé, že František o příchozím nebezpečí věděl - jako další plzeňští židé měl zařízen pas a snad by mohl před začátkem druhé světové války, možná i po okupaci Sudet, odcestovat do bezpečí. Stejně jako mnozí další se však rozhodl zůstat zde, na svém místě, kde se narodil, studoval a skautoval, se svou rodinou, nehledě na následky.

O Františku Steinerovi, jenž chodil do plzeňského oddílu Stopa, máme díky pečlivému vůdci Šiwovi další informace o jeho skautském působení.

František byl velmi aktivním skautem, který vstoupil do 6. oddílu 3.11.1933, tedy téměř přesně ve dvanácti letech. Za dobu svého působení v oddíle složil nováčkovskou zkoušku, druhý a první stupeň skautské zdatnosti, odborku tlumočníka, plavce, záchrance, táborníka a tři orlí pera. Pomáhal také s vedením oddílu. Do Stopy přestoupil 15.1.1938 a vypracoval se na činovníka, byl oddílem poslán na Slezskou lesní školu. Jeho přezdívka - či skautské jméno, jak píše Šiwa v kronice - bylo Frt.

Z dochovaných dokumentů je dále znám jen datum transportu “T” z Plzně do Terezína, jehož byl František součástí, spolu s oběma svými rodiči - 26.1.1942. Poslední zmínka o celé trojici je v Terezínské pamětní knize - 11.3.1942 datum transportu "Aa" z Terezína do polské Izbicy. V ghettu této malé vesnice zůstali, bez záznamu o jejich dalším osudu.

O Františku Steinerovi toho příliš nevíme. Nevíme, koho nebo co měl rád, jak trávil svůj čas, jaký byl ani jakým způsobem zemřel. I přes tuto nevědomost si však znovu troufám říci, že hrdinou byl a je - hrdinou, který neopustil své blízké a svou cestu ačkoli mohl, který zemřel kvůli tomu jaký byl a čím byl.

Zdroje:

Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura (sign. Š 12190)

Archiv Okresní rady Junáka Plzeň-město, osobní fond Jan Kraus - poválečné charakteristiky zahynulých skautů ze Stopy

Kol.: Terezínská pamětní kniha, sv. 1. Praha, 1995, s. 301.

Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D - odbor archivnictví a spisové služby Klášter u Nepomuka


Skautský život

člen 6. odd. Junáka v Plzni


Dokumentace

Přihlašovací lístek (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura)

Přihlašovací lístek (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura)

Přihlašovací lístek (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura)

Přihlašovací lístek (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura)

Žádost o pas (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura (sign. Š 12190, duben 1937)

Žádost o pas (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura (sign. Š 12190, duben 1937)

Žádost o pas (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura (sign. Š 12190, duben 1937)

Žádost o pas (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura (sign. Š 12190, duben 1937)

Žádost o pas (Státní oblastní archiv v Plzni, fond Policejní ředitelství Plzeň - pobytové přihlášky a osobní registratura (sign. Š 12190, duben 1937)

Záznam od Šiwy (Archiv Okresní rady Junáka Plzeň-město, osobní fond Jan Kraus - poválečné charakteristiky zahynulých skautů ze Stopy)

Záznam o transportu (Kol.: Terezínská pamětní kniha, sv. 1. Praha, 1995, s. 301.)

Autoři

Příběh dal dohromady Kryštof Lachman, leden - březen 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.