Narodil se v Hradci Králové, celé dětství prožil ve Smiřicích. Smiřický skaut a člen partyzánské skupiny operující v Jestřebích Horách. Byl zastřelen v boji s německou přesilou u Batňovic dne 9. 5. 1945.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Antonín Seliger se narodil 22. ledna 1924 v Hradci Králové. Celé dětství prožil ve Smiřicích, kde vychodil školu a prošel všemi stupni sokolské výchovy. Kromě pravidelného cvičení v Sokole se cvičil také v boxování. Vyučil se mědikovcem, pracoval ve Dvoře Králové n. Labem. Ze svého povolání byl počátkem února 1944 vytržen pracovním úřadem a totálně nasazen k hornické práci v uhelných dolech v Malých Svatoňovicích.

ODBOJOVÁ ČINNOST

Od nucené práce zběhl a navázal dne 13.11.1944 spojení s partyzány, a to s velitelem 1.družstva partyzánů v Jestřebích horách u Malých Svatoňovic. Po zasvěcení do celé věci  odboje si počínal  tak neohroženě, že byl  krátce nato zařazen jako člen bojové jednotky. V únoru 1945 se zúčastnil  několikrát přepadení vlaků  v Radvanicích, okres Trutnov, kde byly opatřovány zbraně a střelivo. Kromě toho byl několikrát vyslán jako vyzvědač do Teplic, aby prozkoumal pohyb transportovaného německého vojska. Do lokomotivy a železničních vagonů nasypal písek, tudíž ve stanicích směrem k Broumovu musely být vagony vypojovány, poněvadž ložiska byla zavařena. Zúčastnil se vykolejování transportů v Poříčí u Trutnova a jiných akcí při přestřihování telefonních spojů a vedení v Horních a Dolních Verneřovicích a ve Starkově na Broumovsku. V revolučních dnech se účastnil jako střelec bojové jednotky partyzánů v Úpici. 

SMRT

V sobotu dne 5. května 1945 kolem 11. hodiny před polednem bylo hlášeno do Úpice vysunutými předvoji, že směrem od Červeného Kostelce na Úpici se pohybuje veliký německý vojenský útvar. Byla učiněna opatření a vysláno několik aut s ozbrojenými muži do obce Batňovic u Úpice, kudy muselo německé vojsko projet. V této skupině byl také Antonín Seliger. Po přiblížení nepřítele došlo k boji, v němž 21letý  Antonín Seliger padl.

Pohřeb se  konal z domu rodičů na Šternberku, kam byl z místa svého skonu v Batňovicích převezen. Byl pohřben na smiřický hřbitov. 

Nápis na náhrobku :

Zde sní svůj krásný sen o osvobozené vlasti Antonín Seliger nar. 22. 1. 1924, padl 9. 5. 1945 v Jestřebích horách.Jsem partyzán, kdo je víc? Tvrdou, osmahlou mám líc a z očí pomsta plane ! Ať zítra se mnou cokoliv se stane náš národ musí žít ! Vlast volala, já šel.

Zdroje: 

OBEC SMIŘICE - VÝPIS ZE SMIŘICKÉ KRONIKY http://www.smirice.eu/valka/kveten.htm

Archiv Junáka, Skautský institut.

OBEC SMIŘICE http://www.smirice.eu/valka/obeti.htm


Pamětní místa

Jméno Antonína Seligera je připomenuto:

- Smiřice - ulice Antonína Seligera

- pamětní deska na městském úřadě ve Smiřicích

- hrob ve Smiřicích

Zdroje:

OBEC SMIŘICE http://www.smirice.eu/ulice/seligera/seligera.htm

OBEC SMIŘICE http://www.smirice.eu/okoli/pamatky/velke/03.jpg

SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA http://www.vets.cz/vpm/4350-hrob-antonin-seliger-urna-magda-rezkova/#4350-hrob-antonin-seliger-urna-magda-rezkova


Vyznamenání a ocenění

 • Byl vyznamenán čsl. válečným křížem 1939 in memoriam a medailí za chrabrost před nepřítelem in memoriam.

  -----------------

  Zdroje:

  SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA http://www.vets.cz/vpm/4350-hrob-antonin-seliger-urna-magda-rezkova/

  KŘIŽOVATKA.SKAUTING http://data-krizovatka.skauting.cz/plajner/10/partyz.html


Skautský život

Člen Junáka ve Smiřicích


Více o osobě Hrdiny

Antonín Seliger byl svobodný. Jeho otec byl zaměstnancem lihovaru.

Zdroje:

OBEC SMIŘICE - VÝPIS ZE SMIŘICKÉ KRONIKY http://www.smirice.eu/valka/kveten.htm


Dokumentace

Antonín Seliger (zdroj: http://www.smirice.eu/valka/obeti/seliger6.jpg)

Pomník 1: Hrob Antonína Seligera (zdroj: http://www.vets.cz/vpm/4350-hrob-antonin-seliger-urna-magda-rezkova/#4350-hrob-antonin-seliger-urna-magda-rezkovaHrob Antonín Seliger, urna Magda Rezková)

4. měšťanka smiřické školy v roce 1939 ( devátá třída ), Antonín Seliger 8. zleva - řada úplně nahoře (zdroj: http://www.smirice.eu/skola/1924.htm)

Pátá třída smiřické školy 1935 - A. Seliger 3. zleva řada úplně nahoře (zdroj: http://www.smirice.eu/skola/1924.htm)

Průkazka z podniku Junkers Flugzeug Und Motorenwerke A.G. (zdroj:http://www.smirice.eu/valka/obeti.htm)

Průkazka z podniku Junkers Flugzeug Und Motorenwerke A.G. (zdroj:http://www.smirice.eu/valka/obeti.htm)

Partyzán Antonín Selinger padl (zdroj: http://www.smirice.eu/valka/kveten.htm)

Úmrtní oznámení - rodiče (zdroj: http://www.smirice.eu/valka/obeti.htm )

Úmrtní oznámení - hasičský sbor (http://www.smirice.eu/valka/obeti.htm)

U příležitosti 1. výročí smrti padlého A. Seligera delegace Sboru hasičů města Smiřic klade věnec na hrob padlého hrdiny - bratra hasiče. 9.5.1946, foto F. Hnik (zdroj: http://www.smirice.eu/valka/obeti.htm)

Pomník 2: Pamětní deska na městském úřadu ve Smiřicích (zdroj: http://www.smirice.eu/okoli/pamatky/index.htm)

Pomník 3: Ulice Antonína Seligera ve Smiřicích (zdroj: http://www.smirice.eu/ulice/seligera/seligera.htm)

Okrskové cvičení v roce 1939 - starší žáci. V první řadě uprostřed v podřepu je Karel Juliš, na ramenou Luďka Kučery sedí Antonín Seliger. (zdroj: Foto a popis od Ing. Plška, pocházejí od Karla Juliše http://www.smirice.eu/spolky/sokol/foto.htm)

Autoři

Příběh dal dohromady 7.roj Sasanky Třebíč , jmenovitě:
Aneta Puding Mifková
Anna Mrtvá nevěsta Ondráčková
Aneta Krouťa Wehrenbergová
Zuzana Nosí dříví Matušková
Pavla Spacák Švaříčková

listopad 2016 - duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

 • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
 • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
 • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
 • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
 • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.