Domažlický zámečník a skaut. Shromažďoval zbraně a výbušniny. Zatčen 16. 3. 1940, mučen gestapem a popraven pro odbojovou činnost v Berlíně.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Jan Procházka byl majitelem zámečnictví v Domažlicích (Hradská 79).

Člen 3. oddílu Junáka v Domažlicích.15. března 1939 večer v bytě Václava Kitzberga s dalšími staršími junáky přísahal, že bude bojovat proti nacismu do té doby, než bude poražen, nebo než padne.

Byl jeden z prvních účastníků odboje na Chodsku - Obrana národa . V odbojové skupině (pod vedením Karla Mathese) s O. Bartoškou, A. Žlábkem a dalšími rozvíjel zpravodajskou činnost, dále zajištoval třaskaviny a zbraně. Organizoval odchod civilistů a bývalých vojáků do zahraničí.  Připravoval se na vyhození muničního vlaku.

V září 1939 po zmocnění se čtyř beden ručních a dělostřeleckých granátů odbojovou skupinou, začalo zuřivé pátrání nacistů po zbraních. Hledání vyvrcholilo na začátku roku 1939. Jako první byl zatčen nadporučík O. Bartoška, následovali ho  Antonín Žlábek, Jan Procházka a ředitel elektrárny v Domažlicích Václav Waldheger (při zatýkání spáchal sebevraždu). Právě v elektrárně s připojenýmy vodojemy byly úkryty zbraní a trhavin.

Po této události následovaly černé dny pro Domažlice. 200 občanů bylo zatčeno gestapem. a většina z nich odvezena do Flossenburgu. Jan Procházka byl nejprve zavolán na vládní policii v Domažlicích a následně odvezen Gestapem do Klatov. Jan Procházka statečně a dlouho odolával náporu gestapa, nikoho neprozradil. Společně s A. Žlábkem byl popraven v Berlíně Plötzensee.

Zdroje:

Hemzálková, Iva. Chodsko v letech 1939 - 1945. Plzeň, 2012. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni.

Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1941. Praha: Laguna, 2002.

Archiv Junáka, Skautský institut.


Pamětní místa

Hrob - domažlický hřbitov.

Pamětní deska - Husův dům.

Ulice Jana Procházky v Domažlicích.


Vyznamenání a ocenění


Skautský život

Člen 3. oddílu Junáka v Domažlicích


Dokumentace

Záměčnictví - Jan Procházka, Hradská 79, Domažlice 344 01. (www.mapy.cz)

Tábor 3. oddílu junáků z Domažlic na Malé Hraštici v Brdech. Vpravo Jan Smudek s Janem Procházkou, Ladislavem Vojtěchem a Karlem Doubkem. (Archiv Jaroslava Čvančary)

Hrob Jana Procházky na domažlickém hřbitově. (www.vets.cz)

Procházka Jan portrét. (Archiv J. Čvančary)

Autoři

Příběh dal dohromady VŠRK SkrYpta , jmenovitě:
Kateřina Černá

březen - duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.