Brněnský skaut, za války aktivní v odboji. Zemřel zřejmě shodou nešťastných náhod, kdy byl zastřelen stráží v Kounicových kolejích v Brně, kde byl vězněn.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Vladimír Krondl se narodil 25. dubna 1909 v Brně. Se svými rodiči a sestrou bydlel v Krondlově ulici, která se jmenuje po jeho dědovi, významném pedagogovi.Po maturitě na státní reálce v roce 1927 začal studovat architekturu na Vysoké škole technické v Brně, kterou však nedostudoval. Chvíli pracoval u skauta Ing.arch. Evžena Škardy, kde se podílel na některých jeho projektech. Vladimír byl umělec a intelektuál, hrál na cello a na škole byl aktivní v několika spolcích, hlavně v Konstufře, Levé frontě a Komunistické studentské frakci.

Ve svých 10 letech, tj. v roce 1919, vstoupil do 2. oddílu brněnských skautů. V té době vedl oddíl Karel Hora. O dva roky později jel na svůj první tábor , který vedl Ferdinand Stopka. Později sám vedl 15. oddíl brněnských skautů a byl také instruktorem Moravské lesní školy. Spolu s Josefem Štefanem založili v roce 1929 1. kmen roverů v Brně. O prázdninách objížděl stálé tábory a radil, jak vést a zpestřit program táborových dnů. Spolu s Ladislavem a Janou Nosálovými napsal knihu Junácké výlety: Program, příprava, vedení.

Byl velkým odpůrcem nacismu a nikdy proti němu nepřestával bojovat. V těžkých podmínkách okupace byl vynalézavý v nacházení nových způsobů agitace a konspirace v protifašistickém odboji. Zajišťoval nábor, vybavení a ilegální odchod dobrovolníků na pomoc republikánské armádě ve Španělsku.

 Počátkem roku 1941 byl zatčen Gestapem a uvězněn v Kounicových kolejích. 14. 2. 1941 jako obvykle cvičil, aby si udržel zdraví a sílu, a skákal do výšky. Hlídka ho viděla nad zalíčeným sklem okna a zastřelila ho. Okolnosti jeho zastřelení nejsou zcela jasné, ale dle výpovědi spoluvězně šlo nejspíš o nešťastnou náhodu nebo nedorozumění. V Úmrtním protokolu města Brna pro rok 1941 je vepsán dodatečně pod položkou 662a; nejsou vyplněny údaje o místě narození a úmrtí ani domovské příslušnosti. Údaj o povolání a příčině úmrtí je označen v textu otazníkem.

Vladimír byl zpopelněn v Krematoriu města Brna 18. 2. 1941. V roce 1945 byl jmenován Vysokou školou technickou v Brně "inženýrem architektem in memoriam".

Zdroj:

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=820

Odkazy na činnost Vladíníra Krsndlav LF Brno - soubor dopisů L. Nosála adresovaných R. Plajnerovi v 80. letech minuléh století (Archiv Junáka, Skautský institut).

Skautské hnutí na Brněnsku II 1915 - 1938 (sepsáno L. Nosálem).


Pamětní místa

Památka Vladimíra Krondla je dnes připomínána pamětní deskou v Žižkově ulici v Brně (Žižkova 511/17).


Skautský život

Vedoucí 15. oddílu skautů v Brně


Dokumentace

Fotografie Vladimíra Krondla ve skautském kroji. (Archiv Junáka, Skautský institut)

Busta Vladimíra Korndla. (Archiv Junáka, Skautský institut)

Pamětní deska v Žižkově ulici v Brně (Žižkova 511/17). (www.vets.cz)

Autoři

Příběh dal dohromady Skrypta , jmenovitě:
Barbora Augstenová
Šárka Hnilicová

duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.