Zemřel v květnu 1945 na tyfovou epidemii v Terezíně po tříletém věznění v Osvětimi a Buchenwaldu.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Osmnáctiletý skaut Jindřich Kraus byl pro svůj židovský původ spolu se svou matkou Kamilou a otcem Emilem (zahynul 9. 9. 1942 v Majdanku) odvlečen do Terezína a pak dalších koncentračních táborů.

Zemřel na tyfovou epidemii v květnu 1945 v Terezíně, kam se v evakuačním transportu vrátil po tříletém věznění v koncentračních táborech.


Pamětní místa

Poslední bydliště před deportací: Praha XII, Moravská 36

Transport N, č. 575 (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)

Transport Al, č. 78 (23. 4. 1942, Terezín -> Lublin)

Zahynul

odkaz


Skautský život

člen 45. odd. Junáka Praha

Člen 45. oddílu Junáka v Praze XII pod vedením br. Jindřicha Veselého.


Více o osobě Hrdiny

Památník Terezín: „V případě Jindřicha Krause bylo možné že se na konci války dostal do Terezína. Právě na konci války sem přicházely tzv. evakuační transporty z ostatních koncentračních táborů, které byly vyklízeny před postupujícími Spojenci. Jedním z cílových míst pro tyto transporty byl právě Terezín. Lidé z těchto transportů se do Terezína dostali ve velmi zbědovaném stavu. K dané problematice existuje například tento článek - Połoncarz, Marek, Evakuační transporty do Terezína (duben-květen 1945). In: Terezínské studie a dokumenty. Praha: Academia (1999,) s. 263-280."

Autoři

Příběh dal dohromady Ondřej Přerovský – Lazebník; 145. klub OS, únor–duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.