Spoluzakladatel Junáka v Ústí nad Labem. Za okupace člen odbojové skupiny ÚVOD - Krušnohoří. Popraven 8. září 1943 v Berlíně-Plötzensee.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Jeden ze zakladatelů skautingu v Ústí nad Labem, Otto Král, pocházel z rodiny krejčovského mistra. V mládí se přátelil mimo jiné s Ottou Hanzlíčkem, který byl pozdějším československým pilotem a za války sloužil v britském Královském letectvu. Oba kamarádi spolu roku 1921 zakládali oddíl Junáka v severočeském Ústí, kde Král později i pracoval. Zaměstnán byl jako kancelářský praktikant u České obchodní společnosti. Kromě skautování aktivně přistupoval k činnosti v Sokole a ve veslařském klubu.

V roce 1938 se podílel na přípavě a průběhu X. Všesokolského sletu v Praze. Do hlavního města jej zanedlouho čekalo i služební přeložení. Po okupaci zbytku Československa nacistickým Německem byl Otto Král jako známý sokolský pracovník zatčen. Vyšetřováním mu ale Němci nic neprokázali a zanedlouho se opět ocitl na svobodě.

V době protektorátu Čechy a Morava se zapojil do československého odboje. Zajišťoval odchody vojáků do zahraničí, spolupracoval na ukrývání radiostanic a měl i styky s osobami, které pomáhaly atentátníkům na zastupujícího protektora Heydricha. V roce 1942 přichází druhé zatčení a následuje převoz do Berlína. Zde byl souzen za odbojovou činnnost klasifikovanou jako příprava k velezradě. V polovině srpna 1943 padl rozsudek – trest smrti a dne 8. září 1943 se v Berlíně-Plötzensee konala poprava. Jeden ze zakladatelů skautingu v Ústí nad Labem dal hlavu do oprátky několik dní po svých třicátých devátých narozeninách.

Odkazy:

Článek o odboji O. Krále na stránkách ustecky.denik.cz

Seznam popravených Čechů a Slováků v Berlíně-Plötzensee

Zdroje:

HANAUER, Matěj. Letec Otto Hanzlíček: Válečná cesta československého stíhacího pilota. Labyrint, 2016.

100 let Sokola Ústí nad Labem: 1894 - 1994. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 1994.

ČERMÁK, Zdeněk (ed.) - KODAT, Emanuel (ed.) TJ Sokol Ústí nad Labem - 110 let: 1894-2004. Ústí nad Labem: Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, 2004.

90 let skautingu v Ústí nad Labem: almanach 1921-2011. V Ústí nad Labem: Okresní rada Junáka, 2011.


Pamětní místa

Pamětní deska na rodném domě v Ústí nad Labem, Králova Výšina 12/1220

Ulice Králova Výšina, Ústí nad Labem

Symbolický hrob


Skautský život

Spoluzakladatel Junáka v Ústí nad Labem

předseda revizní komise sboru

člen revizní komise okrsku


Dokumentace

O. Král (vlevo) se svým kamarádem a skautem O. Hanzlíčkem (uprostřed), 30. léta. (Z pozůstalosti Otty Hanzlíčka, Matěj Hanauer)

Počátky skautingu v Ústí nad Labem, 20. léta. (Z pozůstalosti Otty Hanzlíčka, Matěj Hanauer)

Symbolický hrob O. Krále (www.vets.cz)

Autoři

Příběh dal dohromady Petr Tvrdý, březen 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.