Třebíčský rodák a skaut. Člen 1. oddílu Junáka v Třebíči. Pilot RAF, zahynul na následky zranění utrpěných při autonehodě.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Emanuel Krajina se narodil  2. června 1915 v Třebíči.

Po studiích, dle své volby, nastoupil vojenskou dráhu jako letec. 

Dne 16. 7. 1934 byl odveden a prezentován k vojenské službě u Jezdeckého pluku 11 v Bratislavě a 19. 7. 1934 zařazen do školy důstojníků jezdectva v záloze v Pardubicích. Přísahu vykonal 28. 10. 1934. Byl v leteckém pluku 4, poté byl přemístěn ke 31. letce. Roku 1938 byl přemístěn k leteckému pluku a vtělen ke 4. letce - Praha - Kbely. Byl jmenován pilotem a zařazen do skupiny stíhacích pilotů, zastával funkci plynového důstojníka pluku.

V roce 1939 prchl za hranice, chvíli pobýval v Malé Asii a později v Anglii u letectva.

Dne 16. listopadu 1940 byl přijat do RAF VR (identifikační číslo 87621) jako Pilot Officer, poté byl povýšen na Flying Officer a přemístěn k No. 1 Signal School RAF, stanice Cranwell. Naposledy zde sloužil v hodnosti štábního kapitána jako instruktor - pilot školní letky.

Zemřel 23. února 1941 ve 14.30 hodin při automobilové nehodě (vůz Ford 8 pozn. zn. BXE-156) mezi Sleafordem a Lincolnem. Byl pohřben 27. února 1941 na hřbitově St. Andrew v Cranwellu, hrob č. 2-C-16.

ZDROJE: 

Pokorná, Eva: Šest statečných. Vydal Apis press, 2016. ISBN: 978-80-904925-4-7

EMANUEL KRAJINA - Z KARTOTÉKY R. PLAJNERA, ARCHIV JUNÁKA, SKAUTSKÝ INSTITUT

Encyklopedie města Brna


Pamětní místa

- hrob Velká Británie, St. Andrews, 2-C-16; 

- na starém hřbitově v Třebíči se nachází kenotaf

- jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí z řad Sokola (Třebíč, Masarykovo náměstí)

- v roce 2006 byla na počest jeho a dalších třebíčských rodáků - letců RAF odhalena bronzová pamětní deska na budově radnice na Karlově náměstí.

ZDROJE:

Encyklopedie města Brna

Spolek pro vojenská pietní místa


Vyznamenání a ocenění

 • Emanuelu Krajinovi byla udělena tato vyznamenání:

  -  in memoriam 7. 3. 1944 udělena Čs. vojenská pamětní medaile 1943 “F”, 

  - 1. 2. 1947 byl povýšen na kapitána letectva s účinností od 1. 5. 1940, na štábního kapitána s účinností od 28. 10. 1940.

  - vyznamenán Čs. válečným křížem a 1. 6. 1991 povýšen in memoriam na plukovníka letectva.

  - In memoriam byl vyznamenán zlatým Junáckým křížem, vyznamenání bylo předáno rodičům dne 28. října 1946.

  - Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  - plukovník in memoriam

  ZDROJE:

  Pokorná, Eva: Šest statečných. Vydal Apis press, 2016. ISBN: 978-80-904925-4-7

  Encyklopedie města Brna

Skautský život

1. oddíl Junáka v Třebíči

Emanuel Krajina, skautskou přezdívkou "Eman", byl členem 1. oddílu v Třebíči. Byl také členem třebíčského Sokola. Eman byl inteligentní a obětavý hoch. Když 1. oddíl ztratil klubovnu, postaral se o místnost, a tak zachránil normální život oddílu. Byl svědomitým rádcem své družiny. Vůdce oddílu v něm měl dobrého pomocníka.

Eman si psal skautský deník, který se dochoval až do dnešních dob. Deník byl kolem roku 2006 prodán neznámému sběrateli.

ZDROJE:

Z osobních vzpomínek Stanislava Vršky.

Archiv Junáka, Skautský institut - Junácký památník jubilejních oslav 25 let trvání skautingu v Třebíči. - Vydáno nákladem Sdružení přátel Junáka v Třebíči 1948, str. 7

Pokorná, Eva: Šest statečných. Vydal Apis press, 2016. ISBN: 978-80-904925-4-7


Více o osobě Hrdiny

RODINA

Emanuel Krajina se narodil  2. června 1915 Marii (roz. Novákové) a Emanuelu Krajinovi. Doma ho oslovovali Manek. Jeho otec byl ředitel měšťanské školy chlapecké v Třebíči, jeden z hlavních organizátorů hudebního a pěveckého života v Třebíči, sbormistr pěveckého sboru Janáček, skladatel sborových vokálních děl, jednatel Okrašlovacího spolku, byl popraven 16. 6. 1942 v Brně v Kounicových kolejích.

Emanuel měl tři mladší sourozence - Ladislava, Svatopluka a Helenu. Ladislav byl nasazen v Chocni v továrně na letadla, Svatopluk také. Helena byla studentkou třebíčské Obchodní akademie a byla vězněna tři měsíce na gestapu v Jihlavě.

Jeho strýc Vladimír Krajina byl vězněn v Malé pevnosti v Terezíně jako osobní vězeň K. H. Franka.

Mezi záliby Emanuela Krajiny patřilo řízení motocyklu, cyklistika a lyžování. Byl hodnocen jako muž vysoké postavy, štíhlý, příjemného vzhledu, bezvadného zevnějšku. Byl veselý, kamarádský, přímý, nadaný a dosti pilný, energický, spolehlivý a svědomitý. Měl dobrý postřeh, klidnou povahu a dobře ovládal potřebnou teorii letectva.

STUDIUM

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 8 let státního reálného gymnázia (1926 - 1934) s maturitou. V roce 1935 nastoupil do jezdeckého oddílu 1. ročníku vojenské akademie v Hranicích. Od druhého ročníku akademie začal studovat leteckém oddělení v Prostějově a 1. 4. 1937 byl jmenován pozorovatelem letcem. Absolvoval aplikační kurz pro poručíky letectva Prostějov.

Před 2. světovou válkou byl zaměstnán jako nadporučík letectva z povolání.

Po studiích dle své volby nastoupil vojenskou dráhu jako letec. V roce 1939 prchl za hranice, čas byl v Malé Asii a později v Anglii u letectva.

Částečně uměl německy a francouzsky.

ZDROJE:

Pokorná, Eva: Šest statečných. Vydal Apis press, 2016. ISBN: 978-80-904925-4-7

Encyklopedie města Brna - Emanuel Krajina

Archiv Junáka, Skautský institut - Junácký památník jubilejních oslav 25 let trvání skautingu v Třebíči. - Vydáno nákladem Sdružení přátel Junáka v Třebíči 1948, str. 7


Dokumentace

Emanuel Krajina (zdroj: http://www.czechspitfireclub.cz/obrazky/cs_letci/portrety/krajina_emanuel.jpg)

Emanuel Krajina (zdroj: https://i0.wp.com/i171.photobucket.com/albums/u314/erding/CzRAF/100th_2015/KrajinaEmanual_zps75d06aa8.jpg)

Hrob Emanuela Krajiny, Velká Británie, Cranwell (zdroj: https://i0.wp.com/i171.photobucket.com/albums/u314/erding/CzRAF/No%20longer%20with%20us/Midlands/KRAJINA_Emanual_zpsf9866ae5.jpg)

Pomník 1: Hřbitov v Cranwellu (zdroj: https://i1.wp.com/i171.photobucket.com/albums/u314/erding/CzRAF/No%20longer%20with%20us/Midlands/Cranwell_2-2_zpsb8847e3d.jpg)

Kniha Šest statečných od Evy Pokorné (zdroj: http://www.czechspitfireclub.cz/fotogalerie/160504/160504_sest_statecnych_14.jpg)

Přebal knihy Šest statečných od Evy Pokorné (zdroj: http://www.databazeknih.cz/images_books/29_/296643/big_sest-statecnych-gXR-296643.jpg)

Pomník 2: Bronzová pamětní deska pilotů RAF na budově radnice na Karlově náměstí, odhalena roku 2006 (zdroj: Pavla Spacák Švaříčková)

Pomník 2: Bronzová pamětní deska pilotů RAF na budově radnice na Karlově náměstí, odhalena roku 2006 - DETAIL NÁPISU (zdroj: Pavla Spacák Švaříčková)

Autoři

Příběh dal dohromady 7.roj Sasanky Třebíč , jmenovitě:
Aneta Puding Mifková
Anna Mrtvá nevěsta Ondráčková
Aneta Krouťa Wehrenbergová
Zuzana Nosí dříví Matušková
Pavla Spacák Švaříčková

listopad 2016 - duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

 • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
 • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
 • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
 • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
 • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.