Pražský skaut, zatčen pro odbojovou činnost, odsouzen k trestu smrti a usmrcen nacisty v Brně.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

JUDr. Jaroslav Kose byl ‚skautem ve státních službách’: předsedou Československo-americké obchodní komory a zástupcem generálního tajemníka Českého exportního ústavu, dále zástupcem ČSR u Mezinárodní organizace práce v Ženevě (ILO) a také pracovníkem ILO.

Byl také manželem zakladatelky českého dívčího skautského hnutí Vlasty Koseové, roz. Štěpánové (1895–1973).

Jaroslav Kose byl popraven v průběhu druhého stanného práva v Brně na popravišti v Kounicových kolejích 3. 7. 1942 spolu s dalšími 17 osobami na základě rozsudku stanného soudu. V úmrtním protokolu jsou zapsáni pod číslem 2586/a-s. Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 4. 7. 1942.

odkaz


Pamětní místa

Vyšehradský hřbitov, Praha, oddělení 2, hrob číslo 23 (kenotaf)


Skautský život

6. oddíl, jeden z prvních skautů

Jaroslav Kose působil zřejmě od roku 1914 jako rádce družiny Sokolů v 6. oddíle vůdce (a pozdějšího náčelníka a velitele Junáka) br. Bohuslava Řeháka. Posléze byl odveden na frontu a po I. světové válce se, v rámci Junáka, věnoval sociální práci. Jaroslav se oženil s Vlastou Štěpánovou (pozdější náčelní Junáka, sestrou Vlastou Koseovou).


Více o osobě Hrdiny

Jaroslav Kose „...během své předválečné činnosti ostře kritizoval nacistické Německo a sudetoněmeckou stranu ze zneužívání hospodářské krize a otázky nezaměstnanosti k útokům proti demokracii nejen globálně, ale i proti stabilitě ve střední Evropě."

odkaz

Další literatura: JUDr. Jaroslav Kose, soukr. tisk, Praha 1947.


Dokumentace

Jaroslav Kose před maturitou. (Archiv Junáka, Skautský institut)

Výprava skautů v r. 1915, Jaroslav Kose nejvýše. (Archiv Junáka, Skautský institut)

Družina Sokolů, Klamovka 1915. Jaroslav Kose vlevo. (Archiv Junáka, Skautský institut)

Kenotaf Jaroslav Kos. (www.vets.cz)

Detail – kenotaf Jaroslav Kos. (billiongraves.com)

Autoři

Příběh dal dohromady Ondřej Přerovský – Lazebník; 145. klub OS, únor–duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.