Skaut, advokát v Praze, zatčen za odbojovou činnost, popraven v Drážďanech.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Advokát JUDr. PhDr. Vladimír Klouda pocházel z významné pražské právnické rodiny  a patřil k prvním Svojsíkovým skautů. Jeho otcem byl meziválečný poslanec tzv. Revolučního nár. shromáždění a dlouholetý senátor Národního shromáždění a poslední předúnorový prezident advokátní komory JUDr. Antonín Klouda. Vladimír před válkou působil jako právní poradce prezidenta E. Beneše. Právníky byli také jeho čtyři bratři.

Vladimír Klouda byl již v průběhu roku 1939 napojen na odbojovou skupinu Akademické YMCA vedenou Jaroslavem Valentou a Jaroslavem Šimsou, kdy Vladimír "posílal do ciziny důležité informace a dokumenty a také organizoval přechod lidí přes hranice". Od roku 1940 Vladimír Klouda "tajně prodával zlato, aby byly získány prostředky pro odboj" a jako člen odbojové organizace ÚVOD (Ústřední výbor odboje domácího), ve spojení se státním zástupcem dr. Mejstříkem,  dr. Strnadem (z prezidentské kanceláře) a dr. Valentou, "opatřoval a přechovával součásti pro tajné vysílací stanice, umisťoval je na různých místech a opatřoval a sestavoval pro ně zprávy, staral se o ubytování a stravování parašutistů – telegrafistů apod.". Vladimír byl zatčen 8. 2. 1943 a byl vězněn v Praze na Pankráci, Terezíně, Budyšíně a Drážďanech. Zatčeni byli také jeho otec JUDr. Antonín Klouda, bratři JUDr. Jiří Klouda, JUDr. Ivan Klouda, JUDr. Vratislav Klouda a bratranec Jiří Klouda. Za svou odbojovou činnost byl Vladimír souzen tzv. Německým lidovým soudem v Drážďanech a 25. 10. 1944 popraven a pohřben tamtéž na protestantském hřbitově sv. Jana.

Zdroj: Klouda Vladimír, Vojenský historický archiv F, osobni spisy 255_1946


Pamětní místa

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Umístění:

Praha 1, Křemencova 12/179, Nové Město, Masarykova střední škola chemická, 1. patro

Nápis:

ZA VLAST A LIDSTVÍ ŽIVOT POLOŽILI1939 / 1945NEZRADILI / NEZRADÍME

Jmenný seznam:

Hanuš Adler, František Aron, MUDr. Emílián Balcar, Jan Baloun, Zdeněk Bas, MUDr. Ota Berner, Miloš Blažek, Egon Bondy, Karel Bouška, JUDr. Leo Braun, Ing. Jaroslav Čižkovský, Dr. Václav Dolejšek, Ctirad Doležal, Vilém Eisner, JUDr. Oldřich Eliáš, JUDr. Karel Evald, MUDr. Pavel Fanti, Zdeněk Fasal, JUDr. Zdeněk Felix, JUDr. Artur Fischmann, Jiří Frýdl, JUDr. Edgard Hauner, Dr. Vilém Heller, Jiří Hünigsfeld, František Holub, Jaroslav Hrnčíř, Václav Hrnčíř, Václav Janda, Dr. František Jelínek, JUDr. Milan Kafka, Bohuš Katz, Leo Kellner, Otakar Jiří Klein, Dr. Vilém Klein, JUDr. Jaroslav Klíma, Pavel Klíma, JUDr. Vladimír Klouda, Jiří Kohn, Dr. Bohumil Kokta, Dr. Alfréd Kolben, Jaroslav Kopecký, JUDr. Bedřich Koula, PhDr. Arnošt Kraus, Egon Kraus, PhDr. Leo Kraus, JUDr. Oto Kraus, MUDr. Vladimír Kučera, Hanuš Lang, Jan Lang, Bedřich Langweil, JUDr. Emil Lány, JUDr. Karel Matějka, Otakar Melichar, Dr. Karel Mendl, Dr. Rudolf Mudroch, Václav Mudrych, Ing. Stanko Murko, Miroslav Němeček, Zdeněk Němeček, PhDr. Arnošt Nemeškal, JUDr. Otakar Novotný, František Obrdlík, Josef Otáhal, JUDr. Jan Jiří Paleček – Kamberský, Vladimír Paleček, Václav Petera, Viktor Picek, Jiří Platovský, Walter Popper, MUDr. František Procházka, JUDr. Karel Racek, JUDr. Ladislav Rašín, Svantovit Reinsberg, Ing. Hugo Richter, Pavel Robitschek, Miroslav Roubiček, JUDr. Rudolf Růžička, Vilém Schablin, Vilém Schick, Josef Schleim, Ing. Pavel Schwarzkopf, JUDr. Viktor Spěváček, Rudolf Stern, JUDr. Jan Stolz, Zdeněk Stránský, MUDr. Václav Strimpl, Dr. Karel Strnad, Karel Svěrák, JUDr. Jan Svoboda, Václav Šafránek, PhDr. Jaromír Šámal, Dr. Přemysl Šámal, Miroslav Šára, Ing. Karel Šeda, Jaroslav Šimsa, Josef Šotola, Josef Štěpánek, JUDr. Vladimír Štěpánek, Hynek Štěpánský, MUDr. František Taussig, Vladimír Tobiášek, Jaroslav Tomášek, MUDr. Vladislav Vančura, JUDr. Ludvík Vaněk, Milič Vegner, Ing. Vladimír Vik, Karel Vlášek, Luděk Vlček, Dr. Jaroslav Vodička, JUDr. František Vrba, MUDr. Jindřich Wágner, Dr. František Weidmann, Dr. Bedřich Weil, Svatopluk Weinstein, Antonín Weiss, Hanuš Weiss, Josef Zahrádka, Zdeněk Zpěvák, Miroslav Zykán

odkaz


Vyznamenání a ocenění

  • Nositel čsl. válečného kříže in memoriam.

    odkaz


Skautský život

Jeden z prvých Svojsíkových skautů v Praze.

Sborový vůdce v Praze. Absolvent Gilwellu, spolu se svým bratrem publikoval na pokračování ve třech číslech časopisu Vůdce (ročník 1926) text nazvaný "Na kurse v Gillwellu".


Více o osobě Hrdiny

Vlastenecky založená rodina Kloudů se hned na počátku okupace zapojila do odbojové činnosti. Vladimír byl v době protektorátu ve spojení se členy anglického paravýsadku a zajišťoval jim úkryt (z domu Kloudů v Lysolajích v dubnu a květnu 1942 vysílal radiotelegrafista z výsadku). Otec Antonín i čtyři jeho synové byli pozatýkáni a vězněni v koncentračních táborech. Vladimír Klouda byl 25. října 1944 popraven v Drážďanech, ostatní bratři i otec válku přežili v koncentračních táborech (zejména Osvětim a Buchenwald).

in Mariana Hovorková, roz. Kloudová; pro projekt Příběhy 20. století ve spolupráci s institucí Post Bellum editoval Martin Jindra

odkaz


Dokumentace

Pamětní deska Obětem 2. světové války – Křemencova ulice. Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/237-praha-1/K%C5%99emencova/

Rodina Kloudova. Zdroj: Skautský institut

Rodinná hrobka. Zdroj: Skautský institut

Československý válečný kříž 1939 – Pražské vydání z roku 1945-1946. Zdroj: http://www.vyznamenani.net

Autoři

Příběh dal dohromady Ondřej Přerovský – Lazebník; 145. klub OS; únor–duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.