Ostravský skaut, pracoval jako technik. Za války pracovně nasazený v Německu, odkud uprchl. Člen ilegální organizace Odboj slezských junáků, byl zatčen 4. 4. 1945 a popraven koncem dubna na starém židovském hřbitově v Polském Těšíně.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Narodil se v Ostravě, kde vyrůstal, studoval i vstoupil do skautského oddílu. Celá jeho rodina si v době války prošla internací v různých táborech nebo věznicích. Sám umírá ve svých 24 letech s rukama za zády, svázanýma elektrickou šňůrou, a s kulkou v týle klesá do mělkého hrobu v Polském Těšíně, na zdejším starém židovském hřbitově.

Student průmyslovky, rozšafný mládenec, který nesměl chybět u žádné z táborových prací. Byl rozený praktik. Radil, pomáhal, měl prostě skautský fortel. Byl robustní postavy, mocného hlasu a hezkých tmavých kudrnatých vlasů. Jen nerad slyšel, když někdo utrousil slůvko "Fatty" pro jeho korpulentnější postavu; to pak po pokřikujícím zle blýskl okem a něčím co měl po ruce, mrštil.

Otto Klein byl neobyčejným skautem. Byl zástupcem vedoucího 1. oddílu v Moravské Ostravě a svůj život neváhal nasadit v odboji proti nacistickému zlu.

 Odboj slezských junáků vznikl 13. listopadu 1943. V čele stál Vladimír Čermák a jádro tvořili většinou skauti z 1. oddílu Moravská Ostrava. Pomáhali partyzánům v Beskydech, donášením potravin, léků a různých zpráv. Ke konci války se odbojová skupina připravovala na odchod do hor a na ozbrojené povstání. 

Ilegální činnost - šlo zejména o sbírání zpravodajských informací, podporu osob v ilegalitě a snažili se také získat zbraně, aby se na konci války mohli zapojit přímo do boje proti okupantům. Při shánění zbraní však narazili na udavače. V dubnu 1945 byli pozatýkáni gestapem. Jejich životy se po dlouhém mučení naplnily o několik dní později v Těšíně.

Zdroje:

Noviny Horizont ze dne 26. 4. 2016, článek Vzpomínka na povražděné bratry.

Hyvnar, Kryštof. Ivančena 70 let ve vzpomínkách a obrazech. TDC, Praha 2016. ISBN 978-80-7501-104-6.


Pamětní místa

Ivančena se nachází mezi Malchorem a Kykulkou, pod vrcholem Lysé hory, na červené a modré značce. Modrá směr Lysá Hora, červená vede až do Pražma. 

 Do roku 1989 byla ivančenská mohyla symbolem odboje proti nesvobodě. V období totality sledovaly hromadné výstupy bezpečnostní síly a shromáždění doprovázela represivním opatřením.

Nedaleko mohyly zaléháváme a já maskován bílým prostěradlem, se opatrně plížím ještě kousek vpřed. Nic. Vzduch je čistý, fízlové dorazí asi až po ránu. Zalézáme do křoví a snažíme se jeden od druhého co nejvíce ohřát. Nezbývá než čekat, jestli dorazí i ostatní. Začíná svítat a pořád nic. Zima mi je jako snad ještě nikdy. Konečně zaslechnu vrzání sněhu. Jsou to fízlové, chystající se obklíčit Ivančenu aby se k ní bez jejich vědomí nikdo nedostal, nebo kamarádi? Konečně rozpoznávám Karlose a Balavana. Syknutím je navádím do naší skrýše. Na rozdíl od nás si vylosovali delší cestu až z Morávky, to aby aspoň někdo z  nás skrz zátahy došel, a to vysvětluje jejich zpoždění. Zdejší povětří začíná být poněkud nezdravé, jde se na to. Vybaluji z batohu kus žuly, na kterém je napsáno poděkování naší osady,  a jdu ji připevnit. Mohyla přede mnou ční jako obrovská hradba nějaké pevnosti z fantasy románu. Karlos bere kytaru a pak hrábne do strun. Daleko do kraje se nesou tóny Vlajky, trampské hymny. Stojíme v pozoru, a zpíváme hlasitě - svůj úkol jsme splnili, desku už nám nikdo nemůže vzít a rozbít, tak co? Jakmile dohraje, zasalutujeme a pak si nahodíme bágly na záda. Nabíráme kurz na Trávný. Za námi zůstává výmluvná hráz Ivančeny, jeden z nejznámějších pomníků na světě. Je duben 1988, den sv. Jiří.

Na Ivančeně je kamenná mohyla na památku skautů umučených v době 2. sv. války. Mohyla je symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství. Roku 1999 mohyla zabírala asi 40 metrů čtverečních a zhruba 195 metrů krychlových, sahala do výšky 4 metrů.

V široké lesní krajině se tyčí majestátně vyhlížející kopec. Na jeho vrcholku je sestavená mohyla z kamenů na památku bratrů skautů, co byli zastřeleni.

U mohyly je postavený stožár na vlajku a obelisk, do kterého je vytesáno: Na věčnou památku pěti ostravských skautů a všech skautů padlých ve službě vlasti navršili z vynesených kamenů od října 1946 skauti, trampi a další návštěvníci Mohylu na Ivančeně. Bratři: Vladimír Čermák (narozen 1919), Vladimír Pach (1921), Otto Klein (1921), Quido Němec (1922), Milan Rotter (1926) za odbojovou činnost byli zavražděni německými okupanty 24. dubna 1945 v Cieszyně. Dne 6. října 1995.

Pamětní deska na zdi márnice na starém židovském hřbitově v Polském Těšíně.

Zdroje:

http://vkskaut.blog.cz/0704/neco-o-ivancene

Skaut - Junák číslo 8 / 2002 - článek Ivančena, na stranách 18 - 19.


Vyznamenání a ocenění

  •  Junácký kříž "Za vlast" 1939–1945


Skautský život

Zástupce vedoucího 1. odd. Ostrava

První zmínka o skautingu v Ostravě se objevuje v červnu 1916, avšak první světová válka nedovolila jeho myšlenky dále rozvíjet. To bylo možné až od roku 1919, kdy byl založen první chlapecký oddíl. Ten se později spolu s prvním dívčím oddílem, stal základnou pro odbojovou skupinu Vladimíra Čermáka. 

Ve 30. letech vystřídal oddíl několik kluboven: 1931 - 1932 to byl objekt v Rafinerii minerálních olejů (OSTRAMO), pak v budově obecné školy na Slezské Ostravě a v období 1934 - 1938 v Zákrejsově ulici v Přívoze. 

Zřejmě nejoblíbenějším tábořištěm bylo údolí potoka Červík na Starých Hamrech, kde oddíl ve 30 letech strávil hned pět sezón. Ve výčtu tábořišť se objevuje také údolí říčky Čermné v Klokočově u Oder, údolí Moravice a Brňov. Oblíbeným tábořištěm byla také Chladná voda, romantické místo v  úbočí Lysé hory, kde byla ve 30. letech založena Slezská zemská lesní škola. Místo, které sehrálo významnou roli také v nadcházejícím válečném příběhu.

Náš hrdina Otto Klein měl přezdívku Fatty a byl blízkým spolupracovníkem Vládi Čermáka. Podle árijských zákonů byl poloviční Žid a stál v čele "klanu" Kleinů, kterých bylo v oddíle hned několik. Na tento "klan" v dobrém vzpomínala Jarmila Kostková takto:

Otto patřil k vedení skupiny a byl vedoucí osobností "rodiny Kleinů". V oddíle byli čtyři Kleinové - bratři Otto a Zigi, a jejich bratranec Lojza a další bratranec Erich. Otto, Zigi a Lojza byli polo - Židé, Erich byl Žid a stal se za zvláštních okolností obětí holocaustu. Šel do Terezína dobrovolně s ideou, že bude učit židovské děti a zřídí v Terezíně skautský oddíl. Nikdo neví, kdy a kde zemřel..."

 Podle vzpomínek pamětníků ovládal skautskou praxi ze všech nejlépe.

Zdroje:

Radkovičová, Jitka. Stopy vedou k Ivančeně: odboj slezských skautů 1938 - 45. TDC, Praha 2015. ISBN 978-86825-59-5.

Hyvnar, Kryštof. Ivančena 70 let ve vzpomínkách a obrazech. TDC, Praha 2016. ISBN 978-80-7501-104-6.


Více o osobě Hrdiny

Rodina:

Otto, celým jménem Otto Arnošt Klein se narodil 20. 4. 1921 v Ostravě, kde vystudoval střední průmyslovou školu. Ottův otec se jmenoval Viktor a jeho matka Marie Anna Kleinová rozená Žáková. Oba jeho rodiče pocházeli z Ostravy, kde se také Otto narodil. Toto manželství bylo požehnáno dvěma syny: již zmíněným Ottou a jeho bratrem Leem Karlem (Leo Karel Klein). Celá rodina si prošla nacistickou internací. Otce zatklo gestapo už v roce 1940. Byl vězněn v terezínské Malé pevnosti, a domů se vrátil až po osvobození v roce 1945. Matka Marie byla zatčena 4. dubna 1945 při rozsáhlé akci, kdy se do vězení spolu s ní dostala většina rodinných příslušníků skautských odbojářů. Domů se již nevrátila. Bratr Leo byl internován v táboře v Benešově. Uprchl odtamtud 4. května a do Ostravy se vrátil  až v červnu 1945.

Práce:

Otto bydlel za druhé světové války zpočátku v Lipníku nad Bečvou a také ve Zlíně, kde pracoval jako technický pracovník v konstrukčním oddělení u Bati. V roce 1942 (nebo 1943) byl plně nasazen ve Štýrském Hradci, kde jej zatkli a uvěznili, zřejmě se podílel na činnosti protiněmecké skupiny. V roce 1944 uprchl zpět do Ostravy.

Vztah:

Za války chodil  s dívkou Evou Kolářovou (Rotterovou), která tenkrát chodila do I. dívčího oddílu. Hned na začátku jejich vztahu tedy po jeho návratu z Hradce, Otto Evě řekl, že si je vědom toho, že je dcerou člověka,který zahynul v KT, a podle toho se k ní bude chovat. Jejich vztah byl vřelý a láskyplný, mnoho věcí dělali společně, trávili spolu mnoho času, plánovali společnou budoucnost, jenže ta se bohužel nenaplnila: došlo totiž k vyzrazení odbojové skupiny, a to znamenalo konec.

Zdroj:

Radkovičová, Jitka. Stopy vedou k Ivančeně: odboj slezských skautů 1938 - 45. TDC, Praha 2015. ISBN 978-86825-59-5.


Dokumentace

1. oddíl Moravská Ostrava na táboře v roce 1939; horní řada: druhý zleva Erich Klein, třetí zleva Otto Klein, šestý zleva Alois Klein, osmý zleva uprostřed vůdce Vladimír Čermák. Prostřední řada klečící čtvrtý zleva Vítězslav Klein. (Foto archiv J. Radkovičová)

Tábor 1. oddílu u Žimrovic v údolí Moravice (1934); druhý stojící zprava Vladimír Čermák, první stojící zleva Otto Klein. (Foto archiv J. Radkovičová)

Jedna z pohlednic zobrazující popravené skauty a mohylu v jejím rozkvětu...

Letáček označující místo, kde se tyčí mohyla, a vyobrazení popravených skautů.

Na židovském hřbitově - místě popravenýh členů OSJ v polském Těšíně (Cieszyn) 27.10.1996. (Foto poskytl Stanislav Vincour - Bublina, dostupné na: http://www.stan.estranky.cz/fotoalbum/odboj-slezskych-junaku---realizace-pametni-desky/).

Odhalení pamětní desky Odboje slezských Junáků (OSJ) v Cieszyně (polském Těšíně) 27.10.1996. (Foto poskytl Stanislav Vincour - Bublina, dostupné na: http://www.stan.estranky.cz/fotoalbum/odboj-slezskych-junaku---realizace-pametni-desky/).

Informace o konfidentovi Kohutkovi, který měl na svědomí mnoho lidských životů a mezi nimi i těch skautských. Dostupné na: http://www.stan.estranky.cz/fotoalbum/odboj-slezskych-junaku-neni-zapomenut/ (foto článku poskytl Stanislav Vincour - Bublina.)

Obrázky od Tiskové mluvčí Města Český Těšín Doroty Havlíkové z pietní skautské akce na židovském hřbitově v polském Těšíně dne 22. 4. 2016 (Foto poskytl Stanislav Vincour - Bublina)

1. oddíl Moravská Ostrava (1934); horní řada první zleva Vladimír Čermák, prostřední řada druhý zleva Alois Klein, druhý zprava Otto Klein, třetí řada druhý zprava sedící Vítězslav Klein. (Foto archiv J. Radkovičová)

Autoři

Příběh dal dohromady Nela Franková - Vážka, duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.