Skaut z Prostějova, V červnu 1945 byl zrádně zastřelen českým partyzánem.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

J. Kaštil byl aktivní člen partyzánské brigády Jana Žižky, odbojové skupiny operující na Prostějovsku a Vícovsku. Zajišťoval mimo jiné spojení mezi Prostějovem a Vícovem.

7. června večer odjel s jedním z partyzánů na motocyklu na rutinní obhlídku, k čemuž byli pověřeni, jelikož skupina údajně dostala upozornění, že u Žešova se skrývají ještě Němci. Byla to však past přímo některých jedinců z partyzánské skupiny, kteří se údajně podíleli na krádeži zlata. Když se to Jaroslav dozvěděl, chtěl zachránit pověst partyzánské skupiny a požadoval, aby bylo vše navráceno. Z obhlídky se již nevrátil. Byl postřelen na cestě zpět do města a zanechán svým spolujezdcem u silnice až do vykrvácení.

10. června 1945 byl za mohutné účasti veřejnosti pohřben na čestném místě na prostějovském hřbitově, ve věku nedožitých 21 let. Jaroslav Kaštil byl posmrtně vyznamenán „Československým válečným křížem“ a skautským vyznamenáním „Junácký kříž“.


Pamětní místa

V Prostějově po něm byla 27. 7. 1945 pojmenována ulice - Jaroslava Kaštila - původní název Jetelová (Klee-Gasse).

Jeho jméno je uvedeno na Památníku obětem válek na Prostějovské Nové radnici.

Pojmenováno skautské středisko: Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s., založeno dne 21.11.1991.


Vyznamenání a ocenění

  • Československý válečný kříž (K historii Sokola, Orla a skautingu na Prostějovsku do roku 1948, Ivo Slavotínek, 2001)

    Junácký kříž (K historii Sokola, Orla a skautingu na Prostějovsku do roku 1948, Ivo Slavotínek, 2001; ze soukromého archivu Milana Kaštila)


Skautský život

Vedoucí 8. oddílu Junáka v Prostějově


Dokumentace

Fotografie z pohřbu Jaroslava Kaštila v Prostějově, 10.6.1945.

Fotografie z pohřbu Jaroslava Kaštila v Prostějově, 10.6.1945.

Fotografie z pohřbu Jaroslava Kaštila v Prostějově, 10.6.1945.

Památník obětem válek na Prostějovské Nové radnici. (www.vets.cz)

Autoři

Příběh dal dohromady Martin Kolařík - Smurf, listopad 2016 - duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.