Skaut ze Souše u Mostu. Do odbojové činnosti se zapojil v Nebušicích, kam přesídlil. V roce 1942 byl zatčen gestapem a o dva roky později popraven.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

V mládí byl skautem v Souši u Mostu, kde se zapojoval i do sportovních spolků a činnosti dramatického kroužku. Byl i členem obecního zastupitelstva. Pracoval jako skladník v družstvu Včela. Během mobilizace v roce 1938 narukoval k 33. pěšímu pluku do Chebu.   Po té se již do Souše nevrátil. Přestěhoval se do Nebušic (dnes součást Prahy), kde se zapojil do odbojové činnosti (tisk a roznášení letáků) a do spolku dobrovolných hasičů, kteří díky němu vybrali 90 000 Kčs na sanitní vůz.

V listopadu 1942 byl zatčen gestapem a 28. 4. 1944 byl popraven za odbojovou činnost. Poprava proběhla v bývalém justičním a vězeňském komplexu na München-Platz v Drážďanech (v současné době funguje jako památník a muzeum).

Zdroje:

Obecní kronika Souše z roku 1946, archiv Oldřišky Šicové, archiv skautského střediska Most, archiv dobrovolných hasičů Nebušice.


Pamětní místa

Po válce po něm byla pojmenována ulice v Souši, která je zde dodnes.

Také tam byl postaven pomník padlých hrdinů (včetně Oldřicha Hornofa). Část obce Souše, kde byl hřbitov s památníkem zanikla z důvodu těžby uhlí. Památník se proto přesunul na starý hřbitov do Mostu. V dnešní době je umístěn památník a hrob na starém hřbitově v Mostě poblíž starého krematoria (dnes památník obětem 2. světové války).

Pamětní deska je umístěna v Nebušicích na náměstí padlých čp. 110.

V justičním paláci v Drážďanech je vytvořena kartotéka popravených v Drážďanech                        během 2. světové války (je dělená podle roku popravení).


Skautský život

člen skautského oddílu v Souši u Mostu


Dokumentace

Hornof Oldřich portét

Hornof Oldřich na kartotéce v justičním paláci v Drážďanech.

pomník na hřbitově v Mostě

pamětní deska v Nebušicích na náměstí Padlých č.p. 110

Hornofova ulice v Souši v roce 1946

Memoriál O. Hornofa v roce 1946

Memoriál O. Hornofa v roce 1946

Odhalení pamětní desky Souši u obecního úřadu v roce 1946

památník padlým včetně Oldy Hornofa na hřbitově v Souši v roce 1946 v současné době na mosteckém hřbitově

Autoři

Příběh dal dohromady 6. Oddíl Čtyřlístek Most , jmenovitě:
Marek Průcha
Tomáš Krumlovský
Jakub Šic
Michael Bosák
Tomáš Novotný
David Malát
Filip Raboch
Michal Tarant
Zuzana Sýkorová

Červen 2016-Únor 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.