Absolvent gymnázia ve Vysokém Mýtě, později Karlova universita v Praze, spolu s dalšími studenty v roce 1939 zavlečen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, odkud se vrátil až v roce 1942 s podlomeným zdravím. po válce asistent na přírodovědecké fakultě v Praze, člen věděcké expedice.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Skautský život

člen Junáka Vysoké Mýto

František Hořavka přišel do Vysokého Mýta z Bohuslavic. Vysokomýtské gymnázium absolvoval v roce 1937, jeho třídním profesorem byl Karel Fink . Karel Fink byl spolu se svojí ženou Helenou a později i dcerami, vůdčími osobnostmi skautského hnutí v našem městě. Desítky chlapců se denně s profesorem Finkem setkávaly v rámci školní výuky a pak mimo ni v oddíle.  Během svého působení ve vysokém Mýtě je v kronikách vždy popisován jako neúnavný organizátor všeho skautského. Ten, který jde spát jako poslední na táboře, a vstává jako první.


Více o osobě Hrdiny

Osobnosti Františka Hořavky je věnována kniha Emila Hadače – V zemi sopek a ledovců (Orbis Praha 1957), ten měl na starosti technické vedení této arktické výpravy.

Z výpravy je  film: Do země ledovců, Československo 1949, 37 minut, režie Václav Jan Staněk

z knihy:

s.52

„Franta Hořavka byl jedním z těch, jejichž studie byly přervány válkou. Byl demonstrátorem botanického ústavu pražské přírodovědecké fakulty až do doby, kdy byl odvlečen s mnoha ostatními studenty do koncentráku v Sachsenhausenu. Skoro dva čtvrt roku žil v pekle koncentračního tábora a přinesl si odtud podlomené zdraví.

Všecko, co podnikal, dělal se zápalem a krajní obětavostí.. Pracoval neúnavně i přes varování lékaře, neznal odpočinku a přecenil své síly. Hořel příliš prudkým plamenem – a dohořel. Zemřel náhle ve věku 36 let.“

s. 113

„I slunce se za chvíli schová za ledovcové štíty. Jen v pracovním stanu se ještě ozývá skřípot pera nebo klapot psacího stroje. To neúnavný Franta Hořavka připravuje „islandskou poštu“, reportáž pro rozhlas nebo zprávu některé firmě. Teprve za úsvitu jde spát i Franta.“


Dokumentace

Autoři

Příběh dal dohromady Soňa Krátká, květen 2019

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.