Josef Flejgr se narodil, žil a pracoval ve Dvoře Králové nad Labem. Byl členem Spartakových skautů práce, člen ilegální KSČ a podílel se na odboji. Proto byl zatčen gestapem, za svoji činnost odsouzen a popraven v Drážďanech.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Josef Flejgr se narodil 11. 10. 1908 ve Dvoře Králové n. L. v domě č.p. 786. Jeho rodiče byli František Flejgr, kočí ve Dvoře Králové, a Antonie Flejgrová, rozená Štanelová (oba katolické víry), kteří spolu uzavřeli sňatek v roce 1898. 

Josef Flejgr byl členem Spartakových skautů práce ve Dvoře Králové n. L. Pracoval u firmy Sochor textilní závody a firmy Weiss a synové. Byl ženatý. Jeho manželka, paní Marta Flejgrová,  bydlištěm ul. Zálabí, č. p.  1925, Dvůr Králové n. L., podala na podzim roku 1948 na Ministerstvo obrany žádost o vydání osvědčení o účasti jejího zesnulého manžela na národním boji za osvobození (dle zákona č. 255/1946 Sb.) Jako vdova při domácnosti, kdy manžel fungoval jako živitel rodiny, řešila finanční zajištění.

Z její žádosti, a všech dokumentů k ní připojených, se dozvídáme, že Josef Flejgr byl za války členem ilegální organizace u firmy Sochor. Později, od roku 1942, fungoval jako pokladník okresního vedení KSČ ve Dvoře Králové n. L. Získával nové členy, prováděl agitační a propagační činnost, rozšiřoval tiskoviny, pomáhal ukrývat pronásledované. Jako člen ilegální KSČ, byl Josef Flejgr 24. 4. 1943 odvlečen gestapem do Hradce Králové. V Hradci Králové byl vězněn od 24. 4. 1943 do 15. 9. 1943. Dále vězněn v Terezíně, 15. 9. 1943 - 15. 2. 1944, v Budišíně, 15. 2. 1944 - 5. 6.1944 a v Drážďanech, 6. 6. 1944 - 13. 9. 1944. Za svoji ilegální činnost v KSČ byl odsouzen lidovým soudem a 13. 9. 1944  v Drážďanech popraven. 

Zdroje:

Vojenský historický archiv, fond účastníků národního boje za osvobození podle zákona č. 255/46 Sb.


Pamětní místa

Pomník obětí 2. světové války, hřbitov, Dvůr králové n. L.


Skautský život

Člen Spartakových skautů práce ve Dvoře Králové


Dokumentace

Pomník obětí 2. světové války, hřbitov, Dvůr králové n. L. (www.vets.cz)

Autoři

Příběh dal dohromady Kateřina - KAČ - Suchá, 2. oddíl vodních skautů Mostek, listopad 2016 - duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.