Jarosla Dintar byl skautem ve Dvoře Králové. Zemřel na následky útrap ve vězení v koncentračním táboře Dachau a Mohuči 24. 2. 1945.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Jaroslav Dintar se narodil ve Dvoře Králové n. L., kde žil a pracoval jako pomocný dělník. Do koncentračního tábora Dachau byl předán 12. 7. 1943. Dostal vězeňské číslo 49 656 a zařazen byl do ochranné vazby. 26. 8. 1943 byl Jaroslav Dintar přesunut z koncentračního tábora neznámo kam. (Na úřední kartě stálo uvedeno NA (=”nicht auf Außenkommando”) - nikoliv na vnější příkaz.


Pamětní místa

Hrob Jaroslava Dintara je umístěn na hřbitově ve Dvoře Králové n. L, pod číslem 2323.


Skautský život

člen Junáka - rover z Dvora Králové


Dokumentace

Hrob Jaroslava Dintara. (www.vets.cz)

Autoři

Příběh dal dohromady Kateřina - KAČ - Suchá, 2. oddíl vodních skautů Mostek, listopad 2016 - duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.