Vedoucí činitel odboje slezských skautů, zatčen 4. 4. 1945. Popraven gestapem 24.4. 1945 na starém židovském hřbitově v Polském Těšíně. Jeho jméno je vytesáno na obelisku na Ivančeně.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Vladimír Čermák po studiu na gymnáziu v Ostravě začal studovat na Masarykově univerzitě v Brně. Dotklo se ho ale zavření vysokých škol, tak se vrátil do Ostravy a po absolvování obchodního kurzu se stal v roce 1943 účetním. 

Ve skautu působil nejdřív jako rádce, od roku 1937 jako vůdce jednoho z prvních ostravských oddílů. Podílel se též  na pořádání místního rádcovského kurzu, 

Čermák pomáhal partyzánské skupině v Beskydech (není dosud zcela jasné o jaké partyzány šlo), donášel jim zbraně, suroviny a důležité informace. Jeho skupina však byla prozrazena. K Čermákům v brzkých ranních hodinách vtrhlo gestapo a Vladimíra zatklo.

Vladimír Šebelík na něj vzpomíná: 

"Vladimír Čermák (zvaný Zuzina) byl můj ročník 1919. V době našeho společného členství v oddíle (oba jsme tehdy byli družinovými rádci) byl velmi přátelský, vždy spolehlivý a naprosto korektní. Povahově byl spíše uzavřený a méně průbojný. Jak jej mám v paměti, tak si neuvědomuji předpoklady pro jeho vůdčí roli v činnosti OSJ o 5-8 let později. Předpokládám, že si je mohl získat při vedení oddílu od roku 1937 do ukončení činnosti za Protektorátu."


Pamětní místa

Nejvýznamnějším pamětním místem na Vladimíra Čermáka je Ivančena.


Vyznamenání a ocenění


Skautský život

vůdce 1. odd. v Ostravě

Vždy, když má skaut přezdívku, tak nás zajímá proč zrovna takovou. Vladimír Čermák měl přezdívku Zuzina, ale proč nevěděli ani někteří, kteří ho znali a do současnosti se příběh vzniku této přezdívky nedochoval. 

Jeho jméno je spojeno s 1. oddílem v Ostravě, kde působil jako rádce a posléze od roku 1937 jako vedoucí. Spolupořádal také rádcovský kurz. 


Více o osobě Hrdiny

Měl hudební nadání a kromě skautingu byl jeho velkým koníčkem šerm, chodil do ostravského šermířského oddílu AK Hellas. Na jeho památku se pořádá šermířské klání Memoriál Vladimíra Čermáka. 


Dokumentace

Vladimír Čermák roku 1932 na fotografii 1. skautského oddílu Ostrava.

Bakalářská práce o Vladimíru Čermákovi

Autoři

Příběh dal dohromady Skrypta , jmenovitě:
Oslík
Meloun

Duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.