Skaut a tramp, přítel zakladatele legendární Brdské zimní armády, Jerryho Packarda, zatčen za odbojovou činnost a popraven.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Ladislav Brožek se narodil 5. 6. 1904. Tento tramp, skaut a muzkant byl mezi přáteli známý pod přezdívkou Billy Broches Od roku 1919 do roku 1924 byl spolu se svým kamarádem a budoucím trampským písničkářem Vladimírem Fořtem, zvaným Eddy, členem pražského 6. oddílu skautů. Po zániku oddílu parta několika jeho členů dál společně vyrážela do přírody. Zpočátku jezdili převážně k Sázavě, později, v letech 1926-27 přesídlili do oblasti brdských Hřebenů.

Billy Broches byl mezi trampy dobře známý. Spolu s kamarády založil a vedl trampskou skupinu Dickey Club (název si zvolili podle klubu na Harvardské univerzitě) a později vystupoval s vokální skupinou Dickey Club Trio.

Trampové jezdili na Brdy o víkendech, ti nejotrlejší i v zimních měsících. V lesích znali mnoho tajných tábořišť a srubů, v těchto "campech" se setkávali i s dalšími partami. Billy Broches někdy jezdil tábořit i se známou trampskou skupinou Brdská zimní armáda vedenou "generálem" Jerry Packardem (jedním z nejznámějších trampů zapojených do protinacistického odboje). Brdská armáda měla v době největšího rozkvětu přes 150 členů a zapsala se tak nesmazatelně do historie brdského trampingu.

V civilním životě byl Ladislav Brožek vedoucím obchodu u firmy Wellemin Praha. Se svou budoucí ženou, Annou Pavlou Pencovou se seznámil v Dickey Clubu. Ta byla také nejdříve členkou skautského oddílu, později začala jezdit s Dickey Clubem trampovat na Brdy. Členem Dickey Clubu byl totiž i její nevlastní bratr Ota Vaněček. Mezi přáteli byla známa pod přezdívkou Saxona. Vystudovala obchodní školu a pracovala jako administrativní pracovnice v puškařství svého nevlastního otce. Saxona se provdala za Billyho Brochese 20. 10. 1928. Od svatby začala používat jméno Pavla Brochesová. V roce 1932 se jim narodil syn Jiří.

Další zajímavou kapitolou z Brochesova života byla jeho hudební kariéra. Spolu s Karlem Lavantem - Lashem a později velmi známým písničkářem Vladimírem Fořtem - Eddym založil Dickey Club Trio. Jako podtitul měla vokální skupina v názvu Voice Jazz. V roce 1930 nazpívali a v Berlínském nahrávacím studiu natočili asi patnáct písniček (v Praze v té době téměř žádná nahrávací studia nebyla). Krátce na to, v roce 1931, se skupina rozpadla.

Billy Broches se nevěnoval jen trampingu a hudbě, ale také sportu – boxoval a hrál ragbyovou ligu za Slavii Praha.

Po vypuknutí II. světové války nebyl trampský život jednoduchý. Mnoho mladých lidí bylo nasazeno na práci v Německu, bylo zakázáno rozdělávání ohňů za tmy. V některých obdobích války byl i omezen vstup do lesů bez povolení.

Billy Broches se zapojil do protifašistického odboje. V květnu 1940 jej zatklo gestapo za účast na přípravě protifašistických akcí a šíření protinacistických letáků. Vězněn a vyslýchán byl v Praze na Pankráci, v Drážďanech, ve Wuppertalu a Berlíně-Plötzensee. Nikdy nezradil. V srpnu 1942 byl odsouzen k smrti a 11. ledna 1943 byl popraven.

Jeho jméno nebylo mezi brdskými trampy zapomenuto. V lesích mu kamarádi vystavěli pomníček z navršeného kamení. Jeho žena, Saxona, pořádala o víkendech blízko výročí jeho narození spolu s dalšími trampy vzpomínková setkání na brdském kempu Zlaté Dno. Pavla Brochesová zemřela 25. 12. 1991.

Všechny Brochesovy dopisy z nacistických věznic (od prvního, napsaného 1. 6.1941, až poslední list z 11. 1. 1943) měla jeho žena pečlivě uschovány na památku. Brochesův syn Jiří a vnučka Dana je mají dodnes. Nejznámějším citátem z jeho dopisů je věta psaná v tom posledním, před popravou 11. ledna 1943: » Milujte pravdu, a třeba byla někdy i těžká, nikdy žádnou lež a přetvářku. «

Zdroje:

http://www.trampsky-magazin.cz/blog/kdo-byl-billy-broches-292.html

http://ioutdoor.cz/zajimavosti/jaroslav-packard-krsek-zakladatel-brdske-zimni-armady/


Pamětní místa

trampský kemp Zlaté Dno


Skautský život

6. oddíl skautů Praha


Dokumentace

Ladislav Brožek v roce 1927, zdroj: Petr Náhlík

Ladislav Brožek v roce 1932, zdroj: Petr Náhlík

Autoři

Příběh dal dohromady VŠRK Skrypta Praha, , jmenovitě:
Madla

březen 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.