Kolínský právník, vůdce skautského oddílu. Jako Žid deportován do Terezína, kde pomáhal vytvořit dětský skautský oddíl Bobři. Z Terezína pravděpodobně deportován do Osvětimi. Umučen z důvodu rasové nenávisti.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

František Aschermann se narodil v Kolíně 3. 2. 1915 rodičům Emilovi a Bertě. Jeho otec byl obchodník. Konfirmován byl v roce 1928 v kolínské synagoze. 

František vystudoval kolínské gymnázium a poté práva na Karlově Univerzitě. V Kolíně se zapojil do skautského hnutí jako vůdce 20. oddílu táborníků (oldskauti). 

Pro židovský původ byl s rodiči 13. 6. 1942 deportován třetím kolínským transportem AAd do Terezína (kde už byla jeho mladší sestra Hana). V Terezínském ghettu pomáhal vytvořit dětský skautský oddíl Bobři.

Františkova snoubenka Arnoštka Frišmannová prošla několika tábory a válku nakonec přežila, stejně jako Františkova sestra Hana. 

 Z Terezína byl 28. 9. 1944 (transport Ek) deportován do Osvětimi, kde zahynul. 

Zdroje:

Jouza Ladislav, Jouzová Miroslava: Rodina Aschermannů, podnikatelů a obchodníků v Kolíně, 1962 (publikováno ve sborníku: Hamáčková, Vlastimila - Hanková, Monika, Židé v Čechách. 5: sborník příspěvků ze semináře konaného 1. a 2. října 2014 v Teplicích. [k vydání připravily: Vlastimila Hamáčková, Monika Hanková]. Praha : Židovské muzeum, 2015. 187 s. : ilustrace ISBN:978-80-87366-51-6)


Pamětní místa

Pomník obětem 2. světové války na novém židovském hřbitově v Kolíně.

Památník v Terezíně.


Skautský život

vůdce 20. oddílu táborníků (oldskauti), oddíl Bobři v Terezínském ghettu


Dokumentace

Portrét Fr. Aschermanna. (Regionální muzeum v Kolíně)

Pomník obětem 2. světové války na novém židovském hřbitově v Kolíně. (www.vets.cz)

Autoři

Příběh dal dohromady Renata Burešová, březen 2016

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.