Novoměstský skaut, který byl zatčen a popraven v koncentračním táboře Mauthausen za odbojovou činnost.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Zdeněk Šír se narodil 13. 10. 1912 v Novém Městě na Moravě do rodiny místního podnikatele ve stavebnictví Karla Šíra jako druhorozený syn. Měl staršího bratra Karla a mladšího Vladimíra. V mládí chodil do místního skautského oddílu, podílel se i na stavbě skautské chaty Mercedes. Byl i členem fotbalového a hokejového týmu.

Po maturitě na místním gymnáziu pokračoval dál ve studiu na důstojnické škole v Olomouci. Armádní studium bylo impulsem pro jeho vstup do vojenského odboje, jehož vznik je datován březnem roku 1939.

18. 12. 1941 byl ale zatčen gestapem jako člen protifašistické organizace "Obrana národa". Byl surově vyslýchán a následně po soudním procesu v Brně byl převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu.

Po jeho zatčení měli všichni ostatní odbojáři v Novém Městě veliké obavy z prozrazení. Ale nikoho z nich už nesebrali, bylo tedy jasné, že Zdeněk Šír žádná jména gestapu nevyzradil.

Zdeněk Šír zemřel jako devětadvacetiletý. Rozsudek stanného soudu v Brně byl vykonán dne 7. 5. 1942 kolektivně na 72 vězních v táboře Mauthausen II.

Po válce byl Zdeňku Šírovi ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou udělen in memoriam válečný kříž, jako uznání za zásluhy v boji za osvobození Československé republiky.

Vzpomínek na Zdeňka Šíra je velice málo i z jiného důvodu. Po válce byl sice ten, kdo obětoval svůj život za svobodu oceněn, ale jeho buržoazní původ bránil, aby bylo jeho jméno uváděno s poctou, která mu náleží. Až po sametové revoluci se začalo o Zdeňku Šírovi znovu mluvit, ale pouze v úzkém kroužku zúčastněných. Novoměstští skauti mu věnovali vzpomínku ve svém Skautském almanachu, díky níž jeho jméno opět ožilo.

Zdroj:

Helena Zelená Křížová


Vyznamenání a ocenění

  • Československý válečný kříž 1939


Skautský život

člen 1. oddílu skautů Nové město na Moravě


Dokumentace

Šír Zdeněk

Fotografie z důstojnické školy v Olomouci. Zdeněk Šír je v horní řadě, druhý zleva.

Dekret k vyznamenání Československý válečný kříž 1939

Stavba skautské chaty Mercedes

Autoři

Příběh dal dohromady kmen dospělých Nové Město na Moravě , jmenovitě:
Martin Drápalík
Jiří Janíček

prosinec 2016

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.