Vladimír Liegler bol aktívnym sabinovským skautom, ktorý ako člen povstaleckej armády padol počas leteckého náletu na letisko Tri duby pri Zvolene.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Skauting sa do Sabinova dostal pomerne neskoro, až v roku 1926, keď sa skupina chlapcov, ktorí aktívne skautovali v Prešove rozhodla založiť oddiel aj v ich rodnom meste. Po roku činnosti nastal výrazný rozmach a vzniklo hneď niekoľko oddielov. Dokonca aj dievčenský, oddiel vĺčat aj roverov. A práve medzi členov skautského a neskôr roverského oddielu patril Vladimír Liegler, šikovný mladý trúbkar, ako na neho spomínal jeho skautský rovesník.

Kedy presne sa narodil nevieme. Pochádzal zo starej rodiny, ktorá mala nemecký pôvod. Základnú školu absolvoval v rodnom Sabinove a neskôr pokračoval v štúdiu v Prešove. Vladimír mal ešte dvoch starších bratov Jaroslava a Frica, taktiež mimoriadne aktívnych skautov. Všetci traja mali výrazný podiel na fungovaní skautingu v meste. Vladimír Liegler mal ako veľa chlapcov tej doby sen lietať. Bolo to však tesne pred vypuknutím Slovenského národného povstania. Stal sa žiakom Leteckej školy so špecializáciou ako letecký fotograf a pozorovateľ. Výcvik realizovali na československých lietadlách Letov Š-328. V prípade ohrozenia letiska žiaci Leteckej školy obsluhovali protilietadlové guľomety. Letecká škola sa po vypuknutí ozbrojeného povstania aktívne pridala na stranu povstalcov. Vladimír, vtedy žiak 1. ročníka sa dostal na povstalecké letisko Tri duby. Tu aktívne vykonával pozorovateľskú a strážnu službu a bola mu udelená hodnosť slobodníka. Osudným sa mu stal jeden z nemeckých leteckých náletov 18. októbra 1944 pri ktorom nemecká bomba explodovala neďaleko jeho palebného postavenia. Aj napriek rýchlemu prevozu do nemocnice v Banskej Bystrici ešte v ten istý deň podľahol zraneniam a zomrel.

Jeho meno je spolu s menami ostatných padlých sabinovčanov je zvečnené na pamätníku v jeho rodnom meste. 


Pamětní místa

Pamätník obetiam 2. sv. vojny v meste Sabinov 


Skautský život

1. oddiel Sabinov, neskôr 1. kmeň roverov Sabinov


Dokumentace

Fotografia z knihy Slovenské letectvo.

Meno Vladimíra Lieglera na sabinovskom pamätníku obetiam 2. svetovej vojny.

Pamätník obetiam 2. svetovej vojny v Sabinove

Autoři

Příběh dal dohromady Michal Novák a kolektiv , jmenovitě:
Michal Novák
Jozef Mikloš


január - máj 2023

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.