Ve 20. letech místonáčelník pro slovenský skauting. Zatčen v roce 1944, prošel pankráckým vězněním a Terezínem, kde se nakazil tyfem a zemřel.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Václav Stanislav Maule se narodil 13. listopadu roku 1884 v Sušicích. Po absolvování gymnázia v Klatovech studoval na Filozofické fakultě UK v Praze obor přírodních věd, fyziky a zeměpisu. Aboslvoval v roce 1908. Po roční praxi v Zoologickém ústavu UK se začal již PhDr. Maule věnovat podagogické činosti. Začal na reálném gymnáziu v Praze, kde po dobu jednoho roku suploval, a pak učil devět let, až do roku 1918, na reálce v Turnově. Nejspíše tehdy potkal svou manželku Jarmilu Mauleovou (roz. Mašková). Poté se stal profesorem reálného gymnázia v Bratislavě. Od roku 1921 působil v referátu Ministerstva školství a národní osvěty. V letech 1926 - 1930 byl přednostou tohoto referátu v Bratislavě. Jeho zásluhou bylo zavedení nových didaktických principů a rozpracoval jejich metody a formy. Od září roku 1930 se přestěhoval do Prahy, kde zastával stejnou funkci, akorát v Pražské sekci Ministerstva školství. Dále v tomto roce pracoval na novém systému vysokého školství v ČSR. Když se přestěhoval do Prahy, tak na Slovensku došlo opět k poklesu skautských aktivit.

Když vypukla II. světová, tak bydlel PhDr. Maule v Praze se svojí ženou. Jelikož byl židovského původu, tak byl roce 1944 zatčen a po nějaké době odvlečen do koncentračního tábora v Terezíně. Z malé Terezínské pevnosti se vrátil domů ke své ženě 8. května 1945, ale po třech týdnech zemřel na skvrnitý tyfus, který chytil v koncentračním táboře. 

Za jeho kariéru publikoval pravidelný časopis, přispíval do jednoho slovenského týdeníku, přeložil knížku Bremův Život z němčiny a hned několik knížek z angličtiny, velmi se zajímal o rozvoj slovenského skautingu a dokonce byl vyznamenaný několika vyznamenáním.

Zdroje:

https://www.koreneskautingu.sk/wp-content/uploads/2021/01/boli-pri-tom.pdf 

https://skautnz.sk/wp-content/uploads/2020/05/osobnostiSLSK.pdf 

https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/4000-vila-maule  


Pamětní místa

Rodinný dům Dr. Maule na Babě v Praze, architekt Josef Gočár


Vyznamenání a ocenění

 • Stříbrná svastika náčelnictva

  Jugoslovanská Radom sv. Sávu

  Zdroj:

  Skautnz.sk - osobnosti SLSK

  https://skautnz.sk/wp-content/uploads/2020/05/osobnostiSLSK.pdf


Skautský život

Náčelník slovenského skautingu, ZJS RČS

Dne 29.2.1928 byl v Bratislavě zřízený skautský Krajinský výbor ZJS RČS (KVV) pro Slovensko, kde byl Dr. Václav Maule zvolený, dosud prvním, krajinským náčelníkem výboru. Celý svůj život se zabýval rozvojem skautingu na Slovensku.

Zdroj:

Skautnz.sk - osobnosti SLSK

https://skautnz.sk/wp-content/uploads/2020/05/osobnostiSLSK.pdf


Více o osobě Hrdiny

O jeho osobním životě už jsme psali z části v popisu, tak to necháme tady stručné. O dětství Václava nic nevíme. V roce 1933 podnikl spolu s MUDr. Vavro Šrobámem přednáškové turné o Slovensku po Spojených Státech. Jeho manželka byla Jarmila Mauleová, rozená Mašková (*1890 - +1952). Její otec byl údajně ředitelem šperkarské školy v Turnově. S ženou bydleli od roku 1930 v Praze na Babě, kde si nechal Maule postavit dům, který navrhl významný architekt Josef Gočár. Tento dům tam stojí dodnes.

Zdroje:

https://www.koreneskautingu.sk/wp-content/uploads/2021/01/boli-pri-tom.pdf

https://skautnz.sk/wp-content/uploads/2020/05/osobnostiSLSK.pdf

https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/4000-vila-maule   

 


Dokumentace

Dr. Václav Maule, náčelník skautů Slovenska

Maule a jeho žena Jarmila u jejich domu v Praze

PhDr. Václav Maule

Rodinný dům Dr. Maule před rokem 2000

Rodinný dům Dr. Maule dnes

Autoři

Příběh dal dohromady Studenti , jmenovitě:
Levi Crossan
Dominik Hill

červen 2021

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

 • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
 • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
 • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
 • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
 • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.