Novojičínský skaut. Letec RAF, létal v námořních patrolách, a zahynul při ponorkové hlídce nad Biskajským zálivem.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Alois Holna se narodil 26. června 1913 ve Velkých Karlovicích, v okrese Vsetín. Jelikož se krátce nato jeho rodina přestěhovala do Žiliny u Nového Jičína, získává tento neobyčejný muž o mnoho let později titul rodáka této malé vesnice. Oba jeho rodiče zde učili, či se jinak zasloužili o kulturní život obce. V Novém Jičíně se stává členem skautského oddílu.

Studuje státní gymnázium v Lipníku nad Bečvou a maturitní zkoušku vykonal v roce 1930. Poté nastoupil na krátký čas do zaměstnání a také základní vojenskou službu. Pravděpodobně od poloviny třicátých let zahájil studium na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Do roku 1938 ukončil 8 semestrů a úspěšně složil první státní zkoušku. Úspěšnou kariéru však přerušily události naší vlasti v roce 1939 a vyvrcholily 17. listopadem, kdy nacisti drasticky potlačili studentské hnutí a uzavřeli všechny vysoké školy a univerzity. Nejspíš toto vedlo mladého Aloise k překročení hranic a vstupu k RAF. 

"Nekonečné hodiny strávené mezi nebem a mořem. Jednotvárná klenba šedé oblohy nad hlavou, hrozivá šeď oceánu pod letounem. Každá vážnější porucha v těchto prostorách mohla znamenat smrt."

P/O Alois Holna byl navigátorem a radistou u 311. československé bombardovací peruti. Jejich Vickers Wellington DV 799 KX-Z byl v úterý 12. ledna 1943 sestřelen německým stíhacím letounem Focke-Wulf FW 190, který pilotoval Leopold Groiss od 8./JG 2 Rechthofen. 

Dne 21. září 1940 vstupuje do služeb RAF u druhé letky v Gatesbury. 

Od 25. ledna 1941 zařazen do výcviku radiotelegrafistů a od 12. dubna 1941 absolvuje povinný výcvik palubních střelců ve Wilmslow. 

Od 23. května je po dobu několika měsíců dále specializován na funkci navigátora. Holna byl přiřazen do posádky kapitána letadla Stg. Miroslava Červinky rodáka z Borče u Mladé Boleslavi. Po úspěšném završení zdlouhavé přípravy a půl druhého roku čekání, byla Červinkova posádka přijata do operační sestavy bombardovacího letectva. 

Dne 22. dubna 1942 uskutečnila posádka svůj první bojový let, kterým byl nálet na přístavní město Le Havre. Během dalších tří dnů provedla posádka další dva nálety na letecký přístav Dunkerque. 

Od 22. května 1942 se 311. bombardovací peruť, stala součástí Pobřežního velitelství - Coastal Command. Jejich hlavním úkolem byla ochrana nákladních lodí a ničení německých ponorek v Biskajském zálivu a východním Atlantiku. Posádka Sgt. Červinky uskutečnila u Coastal Command 41 námořních letů a ponorkových patrol. 

Čtyřicátá druhá letecká hlídka, byla však jejich poslední, když jejich „Velouš“ naposledy odstartoval z tehdejší základny Talbenny v jihovýchodním Walesu. Při návratu na základnu pravděpodobně silný jihovýchodní vítr o rychlosti 110 - 130 km/h posádku odchýlil od jejich kursu a posádka zaletěla nebezpečně blízko francouzského pobřeží. Aby navigátor P/O Jelínek získal přesnější informaci o pozici letadla, žádal P/O Holna celkem sedmkrát o upřesnění polohy. Poslední zaměření udávalo polohu asi 50 km západně od francouzského přístavu Brest. Letoun tedy ztratil kurs a dostal se do intenzívně střeženého prostoru Luftwaffe. Letoun byl sestřelen v malé výšce v 16:35, stíhačem Focke-Wulf FW 190, tedy jen 7 minut po odvysílání poslední Holnovy rádiové zprávy. Zahynulo všech šest členů posádky .

Zdroje:

Drozd, Jan. Karlovský zpravodaj. Vydává obecní úřad ve Velkých Karlovicích. Podzim 2016.


Pamětní místa

- Po hrdinovi je pojmenována ulice v části Žilina, Nový Jičín: ulice Plk. Aloise Holny. Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 14. zasedání dne 17. 9. 2012 vyhovělo návrhu osadního výboru místní části Žilina a pojmenovalo nově vzniklou ulici Plk. Aloise Holny. Na základě požadavku osadního výboru Žilina ze dne 19. 6. 2012  byly provedeny odborem správních činností úkony k pojmenování dosud bezejmenné ulice v k.ú Žilina,v lokalitě pod bývalým ovčínem. Plukovník Alois Holna byl po nějakou dobu občanem obce Žilina, což vzhledem k jeho hrdinským zásluhám podpořilo záměr představitelů současné obce pojmenovat po něm nově vzniklou ulici. 

- Památník obětem druhé světové války v Runnymede, stát Velká Británie.

- Památník 2. světové války - Hrabyně, u města Opava - 1938 PAMÁTNÍK BOJŮ ZA SVOBODU 1945

- Pomník Obětem 2. světové války - Velké Karlovice, okres Vsetín.

- Pomník Obětem 2. světové války na náměstí Svobody, Bubeneč - Praha 6.

Zdroje:

Novojičínský zpravodaj, říjen 2012, str. 3.

http://www.vets.cz/vpm/alois-holna-1405/

Ulice A. Holny


Vyznamenání a ocenění

 • - Poručík Alois Holna byl vyznamenán prezidentem republiky Československým Válečným křížem in memoriam 1939.

  - Naše armáda jej povýšila do hodnosti plukovníka

  - Medaile "Za zásluhy" II.st. 

  - Čs. Pamětní medaile se štítkem VB.

  Britské královské letectvo udělilo bratru Holnovi tři vyznamenání: 

  - Atlantic Clasp (VB).

  - Air Star (VB).

  - Defence Medal (VB).

  Zdroj: 

  Drozd, Jan. Karlovský zpravodaj. Vydává obecní úřad ve Velkých Karlovicích. Podzim 2016.


Skautský život

skaut z Nového Jičína

Po první světové válce byla v Novém Jičíně zřízena měšťanská škola, na kterou v roce 1919 přišel odborný učitel Josef Slavík. Tento chlapcům vyprávěl příběhy z cest a ze života v přírodě. Zasvěcoval je do tajů skautingu a slíbil, že na jaře roku 1920 založí oddíl. Josef Slavík v zimě těžce onemocněl a brzy poté zemřel.

V chlapcích však již myšlenka vlastního skautského oddílu rostla a sílila, po počátečních nezdarech s hledáním vedení a zakládajících členů, přijíždí do Nového Jičína skauti z Valašského Meziříčí, aby pomohli oddíl založit. První oddíl byl tedy založen 2. dubna roku 1922.

Krátce v datech:

V dubnu 1923 se v důsledku velkého nárůstu členů oddíl rozdělil na dva. V roce 1924 novojičínští skauti na tábor nejeli a zimou činnost úplně ustala. Následovala čtyřletá pauza v novojičínském skautování. Za obnovení činnosti se považuje schůze konaná 20. 4. 1928 v šatně gymnázia. Při první vycházce na Petřkovskou hůrku se 1. oddíl setkal s hochy z Jičiny a začátkem května 1928 byla založena ’’Hlídka Jičina”. Stejného roku se 18 členů 1. oddílu zúčastnilo Svatojánských slavností na Pustevnách. Začátkem roku 1930 měl 1. oddíl pod vedením Jaroslava Hlaďa 27 členů. Tento rok byl tábor ve Velkých Karlovicích za velké nepřízně počasí. Velkou akcí roku 1931 bylo Slovanské jamboree, konané k příležitosti 20. výročí čsl. Skautingu v Praze. Roku 1933 se konalo světové Jamboree v Budapešti – Gödölö. Červen roku 1934 byl ve znamení dvou slavností. První se konala v Bludovicích a zúčastnilo se jí 38 skautů a skautek. Druhá slavnost se konala v Příboře a opět na ní byli skauti z Nového Jičína. V roce 1935 se po čtyřech letech konal další Sjezd slovanských skautů v Bělehradě ve dnech 6. a 7. září. S novým rokem 1936 začaly opět samostatně pracovat družiny. 

Za války novojičínští skauti nezaháleli, některým se podařilo dostat se přes hranice a zúčastnit se boje za svobodu Československa. Mezi nimi byl i tento hrdina Alois Holna.

Zdroje:

Vidlička, Petr. Z historie skautingu v okrese Nový Jičín, Bakalářská práce. Brno 2013.

Kelnar, Břetislav; Pecha, Jaroslav. 75 let skautingu v Novém Jičíně, vytiskla Dílna užité grafiky. Nový Jičín 1997.


Více o osobě Hrdiny

Alois Holna se narodil 26. června 1913 v domě číslo popisné 549 ve Velkých Karlovicích, které podle pracovnic zdejší pošty náleželo do údolí Lopušánek v Podťatém. Zřejmě brzy po první světové válce, nebo už na jejím konci, se celá rodina Holnů přestěhovala do Žiliny u Nového Jičína, kde žila do jara 1937. V tomto roce bylo manželství Aloise a Josefíny Holnových rozvedeno. Jeho otec byl učitel a krátce vyučoval v národní škole v Miloňově, kterou opustil v roce 1914. Alois Holna starší byl po válce jmenován ředitelem žilinské školy a jeho manželka vyučovala ruční práce. Matka Aloise Holny - Josefína Horáková, se narodila v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Manželé Holnovi měli čtyři děti - dva syny a dvě dcery.

Také z těchto důvodů je Alois Holna čestným občanem Žiliny a na jeho památku je zde pojmenována jedna ulice. 

Rod Holnů pocházel z Příbramska. 

Zdroj:

Drozd, Jan. Karlovský zpravodaj. Vydává obecní úřad ve Velkých Karlovicích. Podzim 2016.


Dokumentace

Alois Holna. Zdroj: Foto poskytly stránky https://fcafa.com.

Památník v rodné vsi Velké Karlovice. Zdroj: Foto poskytly stránky https://fcafa.com.

Posádka 4 ve východním Wrethamu začátkem roku 1942 stojí před Wellingtonem X9608 Zleva doprava; Sgt PANCÍŘ Rudolf, Sgt JANDA Zdeněk, F / Sgt ČERVINKA Miroslav, Sgt HOLNA Alois, Sgt JELÍNEK Jaroslav a Sgt Kříž Ladislav. (Z archivu Jaroslava Popelky, Brno).

Runnymede Památník Obětem 2. světové války - Air Forces Memorial Runnymede - čs. letci. Jméno Aloise Holny na panelu 132. Foto poskytly stránky https://fcafa.com.

Památník Obětem 2. světové války - Air Forces Memorial Runnymede. Foto: http://www.vets.cz/vpm/17877-pamatnik-obetem-2-svetove-valky-air-forces-memorial-runnymede-cs-letci/.

Autoři

Příběh dal dohromady Nela Franková - Vážka, Květen 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

 • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
 • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
 • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
 • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
 • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.