Narodila se 21. července 1914 v chudé židovské rodině v malé vsi u Rožňavy na Slovensku., židovská skautka,pracovala pro Ženskou mezinárodní židovskou organizaci WIZO v roce 1939 odešla do Palestiny, kde se usadila v kibucu a začala pomáhat s rozvojem židovských osad. byla vycvičena britskou tajnou službou a vysazena na Slovensko. Vytvořila partyzánskou jednotku, byla ovšem zajata a po výslechu na gestapu v Banské Bystrici byla převezena k soudu a 20. listopadu 1944 za městem popravena, před 73 lety. Její ostatky leží na žádost izraelské vlády přepraveny do Izraele a pochovány s poctou na hoře Herzl v Jeruzalémě.

Místo narození Místo úmrtí Místa skautování Pamětní místa

Příběh hrdiny

Narodila se 21. července 1914 v chudé židovské rodině v malé vsi u Rožňavy na Slovensku. V roce 1929 začala studovat na Střední obchodní škole v Banské Bystrici, ale za velké hospodářské krize v roce 1931 musela studium přerušit a nastoupila v železářství jako prodavačka a účetní zároveň. V té době již byla rok členkou sionistické organizace Hašomer Hacair a přijala jméno Chaviva. V dubnu 1938 se stala sekretářkou sionistické organizace dr. Oskara Neumanna a přesídlila do Bratislavy. Současně pracovala pro Ženskou mezinárodní židovskou organizaci WIZO. V prosinci 1939 odešla spolu s manželem do Palestiny, kde se usadila v kibucu a začala pomáhat s rozvojem židovských osad. V létě 1941 vstoupila do sionistické tajné organizace HAGANA a zároveň navázala spolupráci s britskou tajnou službou SOE. Stala se příslušnicí speciální vojenské jednotky PALMACH, jejímž úkolem bylo vytvoření zpravodajského zázemí na územích okupovaných nacisty a organizace útěku spojeneckých letců ze zajateckých táborů. Vojenský a speciální zpravodajský výcvik absolvovala na britské základně nedaleko Káhiry od června 1942 do dubna 1942, kdy spolu s dalšími 32 členy skupiny složila přísahu anglickému králi Jiřímu VI. jako příslušnice RAF.

Dne 19. července 1944 byla Chaviva Reiková zařazena Hlavním velitelstvím vzdušných sil na Blízkém východě do výsadku AMSTERDAM, který měl plnit zvláštní úkoly na Slovensku. V září téhož roku byla se skupinou parašutistů vysazena na letišti Tri duby u Zvolena a poté se až do konce října podílela na zpravodajské činnosti skupiny. Současně navázala kontakt se sionistickou organizací v Banské Bystrici a s jejím pověřením pak představitelům SNR, konkrétně JUDr. G. Husákovi, předložila manifest Židů Slovenska, který však zůstal bez odpovědi.

Po porážce Slovenského národního povstání odešla spolu s dalšími členy paraskupiny do hor, kde vybudovala tábor pro pronásledované Židy. Ten byl 31. října přepaden německým protipartyzánským komandem a Chaviva přes houževnatý odpor padla do zajetí. Po výslechu na gestapu v Banské Bystrici byla převezena k soudu a 20. listopadu 1944 za městem popravena. Její tělo bylo exhumováno ihned po osvobození Banské Bystrice v dubnu 1945 a poté převezeno do Prahy na Olšanský hřbitov. Zde byla spolu s mnoha jinými příslušníky RAF až do září 1952, kdy byly její ostatky na žádost izraelské vlády přepraveny do Izraele a pochovány s poctou na hoře Herzl v Jeruzalémě. Chaviva Reiková byla povýšena do hodnosti podplukovníka izraelské armády in memoriam. Její jméno nesou ulice v Tel-Avivu a městech v Kanadě a USA.


Pamětní místa

-Hrob Chavivy Reikové na Herzlově hoře v Jeruzalémě.

-Masakr v Krermnice.

-Série masových poprav, které od 5. listopadu 1944 do 17. března 1945 spáchala německá nacistická jednotka Einsatzkommando 14 ve spolupráci se slovenskými Pohotovostními oddíly Hlinkovy gardy v Kremničce u Banské Bystrici. Po těchto vraždách bylo v masových hrobech nalezeno celkem 747 obětí, což činí tuto událost největším doloženým válečným zločinem spáchaným na území Slovenska.

-Vyšla i o Chavive Reikové kniha, kterou napsal David Goldstein.

-Její jméno nesou ulice v Tel-Avivu a městech v Kanadě a USA.


Vyznamenání a ocenění

  • Chaviva Reiková byla povýšena do hodnosti podplukovníka izraelské armády in memoriam.


Skautský život

skautka z Bánské Bystrice

již v roce 1930 se stala členkou skautské židovské organizace Hašomer Hacair (v hebrejštině „mladý strážce“) kde přijala jméno Chaviva („líbezná“).

V dubnu 1938 se stala sekretářkou sionistické organizace dr. Oskara Neumanna a přesídlila do Bratislavy. Současně pracovala pro Ženskou mezinárodní židovskou organizaci WIZO. V prosinci 1939 odešla spolu s manželem do Palestiny, kde se usadila v kibucu a začala pomáhat s rozvojem židovských osad. V létě 1941 vstoupila do sionistické tajné organizace HAGANA a zároveň navázala spolupráci s britskou tajnou službou SOE. Stala se příslušnicí speciální vojenské jednotky PALMACH, jejímž úkolem bylo vytvoření zpravodajského zázemí na územích okupovaných nacisty a organizace útěku spojeneckých letců ze zajateckých táborů. Vojenský a speciální zpravodajský výcvik absolvovala na britské základně nedaleko Káhiry od června 1942 do dubna 1942, kdy spolu s dalšími 32 členy skupiny složila přísahu anglickému králi Jiřímu VI. jako příslušnice RAF.


Více o osobě Hrdiny

Manželé Arpád a Emma (Ester) Reikovi dali svému šestému, nejmladšímu dítěti jméno Marta. Po skončení 1. světové války se její rodiště v okrese Rožňava stalo součástí mladé Československé republiky a od roku 1921 neslo název Nadabula. V tomtéž roce se Arpád Reik s celou rodinou usadil v Radvani u Banské Bystrice, kde si otevřel papírnický obchod.

Marta zde vychodila základní a měšťanskou školu a v letech 1929–1931 studovala v Banské Bystrici střední obchodní školu, kterou však kvůli neutěšeným sociálním poměrům v rodině nemohla dokončit. Ve svých 17 letech začala pracovat v železářské firmě bratří Norbergů, v níž se v následujících letech uplatnila v mnoha funkcích jako účetní, písařka, pokladní nebo prodavačka.

Po výslechu na gestapu v Banské Bystrici byla převezena k soudu a 20. listopadu 1944 za městem popravena. Její tělo bylo exhumováno ihned po osvobození Banské Bystrice v dubnu 1945 a poté převezeno do Prahy na Olšanský hřbitov. Zde byla spolu s mnoha jinými příslušníky RAF až do září 1952, kdy byly její ostatky na žádost izraelské vlády přepraveny do Izraele a pochovány s poctou na hoře Herzl v Jeruzalémě


Dokumentace

http://valka.stoplusjednicka.cz/chaviva-reikova-1914-1944-izraelska-legenda-i základní informace https://www.google.cz/search?q=chaviva+reikov%C3%A1+cit%C3% fotografie http://forum.valka.cz/topic/view/35690/Reikova-Marta-Chaviva další informace o Chavivy Reikové http://forum.valka.cz/topic/view/35690/Reikova-Marta-Chaviva info https://www.permonrevue.sk/marta-chaviva-reikova-adela-robinsonova-marta-martinovic-21-jul-1914-20-november-1944/ další no a potom jsem používali překladač

Autoři

Příběh dal dohromady Klára Kunstova , jmenovitě:
Vendula Blažková
Hana Rašovská

březen - duben 2017

Bylo to jinak? Víš více informací?

Tyto údaje patří skautovi, který položil svůj život za vlast. I přes všechnu snahu mohou být některé z údajů chybné, nebo se nepodařilo zjistit všechny informace. Pokud máte nějaké další informace o uvedeném hrdinovi, nebo snad víte o jiném hrdinovi, který není v seznamu, budeme rádi, když se nám ozvete na: hrdinove@skautskyinstitut.cz

Kromě zdrojů využitých zpracovateli vychází uvedené údaje ze seznamů vytvořených v 80. letech minulého století, které jsme doplnili a opravili podle podkladů z let 1946, 1970 a dalších. Což ovšem neznamená, že jsou přesné, i ty je třeba podrobit zkoumání a případně opravit. Část údajů jsme kontrolovali dle následujících publikací:

  • Čvančara, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt 1939-1945.
  • Marek, Jindřich; Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří; Jakl, Tomáš. Padli na barikádách.
  • Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo. Zemřeli na Západě.
  • Padevět, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou.
  • Padevět, Jiří. Krvavé finále.

a dalších.